BUSINESS

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมยินดี สิทธิพันธ์ นายกสมาคมฯ คนใหม่

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส นายสิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ รับตำแหน่งนายกสมาคม ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคนใหม่ วาระปี 2566-2568 โดยสมาชิกสมาคมฯ จากทั่วประเทศ จำนวน 438 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ลงคะแนนเสียงให้ ภายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งเป็นการรับไม้ต่อจาก นายสุรชัย สุทธิธรรม อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งนี้มานานกว่า 23 ปี

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยเกษตรกรทั่วประเทศใช้โอกาสนี้ ขอบคุณ น.สพ. สมชวน ที่สนับสนุนและผลักดันเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเดินหน้าปราบปรามหมูเถื่อน มาอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อเกษตรกรไทยต่อไป

สำหรับประวัติ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณูปการต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรไทย จากความทุ่มเทเพื่อพัฒนา และยกระดับภาคอุตสาหกรรมฯนี้ ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย นายสิทธิพันธ์ เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน การแก้ปัญหาและดำเนินการ จัดเวทีสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหารวมถึงวิธีการป้องกันโรค และการบริหารจัดการฟาร์ม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ทั้งในเขตภาคอีสาน และในภูมิภาคต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งยังเป็นแกนนำในการต่อต้าน การนำเข้าหมูจากอเมริกา เป็นแกนหลักในการติดตามการปราบปราม การลักลอบนำเข้าหมู่เถื่อน รวมถึงเป็นส่วนสำคัญ ในการประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สุกรเป็นสินค้าปศุสัตว์เรือธง ที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทย และพัฒนาอาชีพเกษตรกร เลี้ยงหมูอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายสุรชัย สุทธิธรรม อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่รั้งตำแหน่งนี้มานานกว่า 23 ปี ถือเป็นบุคคลสำคัญ ของวงการหมูของไทย ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ในการผลักดันอาชีพการเลี้ยงหมูให้ก้าวหน้า มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค สร้างอาหารปลอดภัย ให้กับคนไทยมาตลอด ที่สำคัญยังสร้างผลงานอันโดดเด่น ทั้งการพัฒนาการเลี้ยงหมูด้วยเทคโนโลยี การขับเคลื่อนนโยบายการยกเลิก การใช้สารเร่งเนื้อแดง ในการเลี้ยงหมู จนกระทั่งกลายเป็นกฎหมาย มานานกว่า 20 ปี

รวมถึงการแก้ปัญหา ASF ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการต่อสู้ กับกระบวนการลักลอบ นำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องผู้เลี้ยงหมูให้มีความมั่นคงในอาชีพ ที่สำคัญการทำงานเพื่อเกษตรกรไทยทั้งหมด ยังเป็นการทำงานเคียงข้าง กับนายกสมาคมฯ คนใหม่มาโดยตลอด หลังจากนี้อุตสาหกรรม การเลี้ยงหมูภายใต้การนำของ นายสิทธิพันธ์ จากการส่งไม้ต่อของอดีตนายกฯ จึงเป็นการทำงานอย่างไร้รอยต่อ

Related Posts

Send this to a friend