POLITICS

‘อนุทิน’ – ‘พวงเพ็ชร’ เปิดตัวแอปฯ “ทางรัฐ” หวัง เป็น Super App ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

วันนี้ (27 พ.ย. 66) ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน หรือแอปพลิเคชั่น ‘ทางรัฐ’ พร้อมด้วย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่น่ายินดี ที่เราจะได้เปิดการให้บริการตรวจสอบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชั่น ‘ทางรัฐ’ ซึ่งแอปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจตามนโยบายรัฐบาล ที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศให้เข้าสู่ยุค Digital Government ซึ่งเมื่อข้อมูลทั้งหลายถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว ประเทศก็จะได้ทั้งการบริหารงานที่โปร่งใส และการให้บริการที่สะดวกสบาย สำหรับประชาชน

นายอนุทิน กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์บริการ ทั้งการพัฒนาบริการเดิม และเสริมบริการใหม่ จะช่วยลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ซ้ำช้อนลง และสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคนี้ ในการเข้าถึงบริการของรัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลายคนคงเคยมีประสบการณ์ของความหงุดหงิดเวลาอยากจะทำอะไรนอกเวลาราชการแล้วทำไม่ได้ ต้องมาเสียเวลาทำการทำงาน เพื่อไปติดต่อราชการตามเวลาราชการ ความรู้สึกแบบนั้นจะหายไป เมื่อเราเข้าสู่ความเป็น Digital Government โดยสมบูรณ์ ซึ่งการรวมศูนย์บริการภาครัฐให้เป็น ‘พอร์ทัลกลาง’ ก็ถือว่าเป็น Game Changer เป็นปัจจัยที่จะทำให้ “รัฐบาลดิจิทัล” เกิดขึ้นได้จริง และการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ รองรับผู้ใช้งานกว่า 14 ล้านคน ในครั้งนี้ ถือว่าสอดคล้องเป็นอย่างยิ่ง กับอัตลักษณ์ในการทำงานของชาวกระทรวงมหาดไทยนั่นคือการทำงานด้วยความ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

“ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ผนึกกำลังจัดทำบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้สามารถใช้งานผ่าน แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ จนสำเร็จ” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายว่า สุดท้ายนี้ขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการดี ๆ แบบนี้ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐที่ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตนขอเปิดงานการใช้งานบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ อย่างเป็นทางการ และขอให้การดำเนินงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านนางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การเปิดตัวแอปพลิเคชั่นทางรัฐเป็นจุดเริ่มต้นในการนำหน่วยงานของรัฐบาลเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะผลักดันให้แอปพลิเคชั่นทางรัฐ เป็น Super App ของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยในแอปพลิเคชั่นเดียวเท่านั้น พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ

Related Posts

Send this to a friend