AROUND THAILAND

จ.นครปฐม พัฒนา อ.สามพราน สู่ สมาร์ท ซิตี้ เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านความปลอดภัย

ธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรี เมืองสามพราน จ.นครปฐม เผย ได้กำหนดแผนการพัฒนาเมือง ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง ควบคู่ไปกับการเป็นเมืองหลวง แห่งอาหารและการท่องเที่ยว และเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโต และการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องเมืองอัจฉริยะ ในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อม ในการยกระดับให้มีความทันสมัย และกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับการพัฒนา อ.สามพราน ให้เป็นเมืองอัจฉริยะนั้น เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสามพราน ได้นัดประชุมหน่วยงานพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนา “สามพรานเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” หรือ Samphran Smart City โดยกำหนดแผนงานการพัฒนาให้ตรงองค์ประกอบ ของการยกระดับเมือง สู่การเป็น Smart City ซึ่งมีมิติที่สำคัญ 7 ด้าน นั่นคือ 1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2.การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 4.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 5.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 6.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ 7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

นายธรรมศักธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองสามพราน มีการจัดทำแผนการพัฒนา สามพรานเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Samphran Smart City) ในปี 2567 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการทำงาน โดยเตรียมใช้เงินสะสม ของเทศบาลเมืองสามพราน เป็นเงินประเดิม ซึ่งตามแผนจะเน้นไปที่ การพัฒนาเมืองสามพราน ให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัย เพราะพื้นที่ของสามพราน เป็นเมืองที่มีคนเดินทาง ผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก

ตามแผนการดำเนินงาน หลังจากได้ทำความเข้าใจ ในหลักการของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปแล้ว จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มารองรับงานด้านการดูแล ความปลอดภัยของเมืองก่อน เช่น การติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม จากที่มีอยู่บนเส้นทางสายหลักและสายรอง ซึ่งกล้องวงจรปิดจะมีเทคโนโลยีพิเศษ ที่สามารถตรวจจับใบหน้า จับทะเบียนรถยนต์ หรือ การนับจำนวนรถที่ผ่านมา ในเขตเทศบาลเมืองแบบเรียลไทม์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะช่วยเสริมมิติ ด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของคนในพื้นที่ได้อีกมาก

เช่นเดียวกับการจัดทำข้อมูลเมือง เพราะในปัจจุบันเทศบาลเมืองสามพราน ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ มารวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ง่ายขึ้น ทั้งข้อมูลประชากร ข้อมูลพื้นที่ หรือ ข้อมูลด้านสวัสดิการของประชากรในพื้นที่ โดยตามแผนได้มีการหารือกันว่า เรื่องการจัดการระบบข้อมูลของเมือง เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเร็วๆ นี้ จะมีการจัดทำแพลตฟอร์ม ของฐานข้อมูลเมืองขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของดิจิทัล แทนการเก็บข้อมูลเดิมที่ส่วนใหญ่ จะเก็บไว้ในเอกสารเท่านั้น

“ภายใต้แผนการทำงานในปีหน้า เทศบาลเมืองสามพราน ยังมีแผนการทำงานหลายเรื่อง เพื่อยกระดับเมืองให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น การเตรียมความพร้อม นำเทคโนโลยีตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาใช้ในพื้นที่ เพื่อติดตามพื้นที่ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 และแจ้งเตือนประชาชน รวมไปถึงเรื่องการทำพลังงานสะอาด รองรับความต้องการลงทุน ของภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา” นายธรรมศักธ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ยังเตรียมพัฒนาระบบแจ้งเตือน หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA ก่อนจะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขทันที ซึ่งระบบแอปพลิเคชัน LINE OA ถือเป็นระบบที่ใช้งานง่าย และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้สะดวกที่สุด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะ เรื่องการร้องเรียน และการร้องทุกข์ได้สะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ต้องไปร้องทุกข์กับผู้นำชุมชนเท่านั้น

นอกจากนี้การพัฒนาเมืองสามพราน ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ได้ คือการพัฒนาช่องทางการบริการสาธารณะ ของหน่วยงานราชการ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น เช่น การจัดทำแผนที่ภาษี โดยสำรวจพื้นที่ผ่าน โดรนสำรวจข้อมูลเป็นรายแปลงทุกพื้นที่ ก่อนจะจัดเก็บข้อมูลมาดูว่า พื้นที่ใดเป็นบ้านเรือน หรือพื้นที่เกษตร หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อจะได้มีการประเมินภาษีได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับการสร้างช่องทาง บริการจ่ายภาษีผ่านออนไลน์ด้วย

นายกเทศมนตรี เมืองสามพราน กล่าวว่า “การนำระบบดิจิทัลมาใช้นั้น นับเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ ในมิติการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ หรือ Smart Governance เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่าย ลดขั้นตอน และต้นทุนต่างๆ ได้มาก ที่สำคัญทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวก จากการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และในเร็วๆ นี้ จะมีการจัดงาน Thailand Smart City ขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองสามพราน เห็นว่างานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเมืองต่างๆ ที่ต้องการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการเมืองของตัวเองได้ดี”

Related Posts

Send this to a friend