BUSINESS

นายกฯ ยินดีส่งออกทุเรียนไทยไปจีนทะลุเกินเป้า 5 แสนตัน เล็งขยายผล GMP Plus ทุเรียนภาคใต้ หนุนโควตาส่งออกเพิ่ม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่หน่วยงานภาครัฐระหว่างไทย-จีน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ และพัฒนาช่องทางการส่งออกผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องจนเกิดความก้าวหน้าในหลายมิติ และยินดีที่เอกอัครราชทูตจีนประทับใจและเชื่อมั่นต่อคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนไทยยิ่งขึ้นหลังเดินทางเยือนสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี-ระยอง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมาตรการควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกสู่ประเทศจีน ตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID) ของจีน เพิ่มความมั่นใจผลไม้ที่ส่งออกไปยังตลาดจีนมีคุณภาพและความปลอดภัย โดยทุเรียนไทยในจีนได้รับความนิยมและครองอันดันหนึ่งในตลาดจีนมาอย่างต่อเนื่อง มีตัวเลขการส่งออกทุเรียนปีนี้จากไทยไปจีนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-17 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวนกว่า 5.09 แสนตัน รวมมูลค่า 54,418.45 ล้านบาท ทำลายสถิติตัวเลขการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่ปริมาณ 4.25 แสนตัน อีกทั้งทำลายสถิติส่งออกผลไม้สดชนิดเดียวเกินครึ่งล้านตันภายในเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ และ นาย หาน จื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และคณะได้ร่วมเยี่ยมชมสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี-ระยอง ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ชื่นชม และประทับใจที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการสวนทุเรียนตั้งใจควบคุมมาตรฐานการผลิตตามหลักจีเอพี พลัส (GAP Plus : Good Agriculture Practices Plus) นับแต่กระบวนการปลูก การคัดคุณภาพ การฆ่าเชื้อปนเปื้อน และการขนส่ง ภายใต้นโยบาย Zero COVID ทำให้มั่นใจว่าชาวจีนจะได้บริโภคทุเรียนไทยคุณภาพดี มีมาตรฐานความปลอดภัย และอร่อย

โดยกรมวิชาการเกษตร คาดการณ์ว่าทุเรียนใต้ในปีนี้จะให้ผลผลิตเร็วกว่าทุกปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และจะมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงเล็งขยายผลมาตรการ GMP Plus ไปสู่การส่งออกทุเรียนในภาคใต้อีกด้วย

นายธนกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของไทยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับจีน เพื่อส่งเสริมการขายผลไม้ไทยโดยกำลังพัฒนาช่องทางการค้าสู่ระบบออนไลน์ (Online) ในขณะที่ระบบออฟไลน์ (Offline) ก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในตลาดจีนผ่านห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในจีน โดยมุ่งหวังให้ตลาดผลไม้ไทยในจีนเกิดการขยายตัวผ่านห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend