BUSINESS

20 ปีการสนับสนุนสตรีไทยในงานวิทยาศาสตร์

กว่า 80 ทุนที่มอบให้เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อโลก และเป้าหมายในการไปให้ถึงรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ Laureates

แม้ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และมีความพยายามในการขยับสัดส่วนบุคลากรในแวดวงต่างๆ ให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายอาชีพยังคงมีสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างเพศอยู่มาก ข้อมูลล่าสุดของยูเนสโกเผยให้เห็นว่า มีเพียง 29.7% ของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพศหญิง อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย คือไทยนับเป็นประเทศที่มีสัดส่วนนักวิจัยสตรีมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค คือ 53.2% เป็นรองเพียงเมียนมา ที่มีนักวิจัยสตรีมากที่สุดในโลก เป็นสัดส่วนถึง 75.6%

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในงานแถลงข่าวประกาศรางวัลนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุน “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565 ว่า ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมในหลายมิติ รวมไปถึงชุดความคิดเกี่ยวกับสตรี เป็นตัวกดทับที่ทำให้โอกาสของสตรีในวงการต่างๆ ในระดับสูงมีน้อยลง อย่างเช่นในวงการวิทยาศาสตร์ จากสถิติพบว่า แม้จะเริ่มเรียนมาด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่กลับมีผู้หญิงที่ก้าวไปถึงจุดสูงสุดในแวดวงวิชาชีพน้อยกว่ามาก อย่างเช่นรางวัลโนเบล ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีเพียง 3% เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง หรือแม้แต่รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในไทยเอง นับตั้งแต่ปี 1982 – 2021 มีเพียง 12% หรือเพียง 7 คนเท่านั้นที่เป็นสตรี

“ลอรีอัล มีความมุ่งมั่งที่จะสนับสนุนสตรีให้มีโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์โลก และสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อโลกมากขึ้น ควบคู่ไปกับโอกาสในการขึ้นสู่จุดสูงที่สุดในแวดวงวิชาชีพ โดยลอรีอัล ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานวิจัย และผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อโลก มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว”

“ปัจจุบันมีนักวิจัยหญิงที่เคยได้รับรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ Laureates ถึง 122 คน และ 5 คนในกลุ่มนี้ ได้รับรางวัลสูงสุดอย่างรางวัลโนเบลมาแล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท และในไทยเอง ลอรีอัล ประเทศไทย หวังว่าวันหนึ่งนักวิจัยสตรีไทย จะไปถึงรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ Laureates และได้รับการยอมรับในระดับสากล” อรอนงค์ กล่าว

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565 มอบทุนวิจัย 250,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักวิจัยสตรีที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยจำนวนทุนในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และเห็นสมควร โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุน 3 ท่าน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ จากสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ดร.อัญชลี จันทร์แก้ว จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลอรีอัลยังคงเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างยั่งยืน และยังพร้อมผลักดันความสำเร็จของงานวิจัยโดยสตรีไทยสู่การใช้งานจริงและการพัฒนาต่อยอดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 81 ท่าน จาก 20 สถาบัน

Related Posts

Send this to a friend