BUSINESS

พนักงาน ‘แสนสิริ’ รับวัคซีน ซิโนฟาร์มครบแล้ว เตรียมจัดสรรให้ คู่ค้า พันธมิตร

แสนสิริประกาศพนักงานแสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ทุกคนได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบแล้ว จำนวน 18,000 โดส ลุยเดินหน้ามอบวัคซีนให้ คู่ค้า พันธมิตร ชุมชนรอบข้าง และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 19,000 โดส

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาเห็นชอบ จัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิด เชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ให้แก่บริษัทฯ จำนวน 37,000 โดสแก่แสนสิริ รวม 40 ล้านบาท เพื่อปูพรมฉีดให้แก่ พนักงาน-ครอบครัว-สังคม โดยได้ดีเดย์ ฉีดวันแรก 30 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลเครือ BDMS ไปเมื่อเร็วๆนี้

พนักงานแสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ทุกคน เปรียบเสมือนทัพด่านหน้าของบริษัทฯ ที่มอบความอุ่นใจและความปลอดภัยแก่ลูกค้า วันนี้ เราทุกคนได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกครบทุกคนแล้ว และพร้อมเดินหน้าร่วมกันสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเพื่อมอบความอุ่นใจแก่ครอบครัวแสนสิริ ในการอยู่อาศัยใน ทุกโครงการของแสนสิริ ตลอดจนพร้อมแล้วที่จะคืนประโยชน์แก่สังคมอย่างดีที่สุดตามกำลังเต็มที่ของ แสนสิริเท่าที่จะทำได้ และที่สำคัญ แสนสิริขอขอบคุณ “พันธมิตรคู่ค้า” หัวใจสำคัญของ business ecosystem ที่อยู่เคียงข้างแสนสิริและพร้อมร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันโดยเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับแสนสิริ”

แสนสิริมุ่งมั่นวางเป้า พนักงานแสนสิริทุกคน-ครอบครัว-สังคม ต้องได้วัคซีน ผ่านกลยุทธ์การจัดสรรวัคซีน “แสนสิริและสังคม..คนละครึ่ง” โดยให้แก่พนักงานแสนสิริและครอบครัวจำนวน 18,000 โดส หรือสำหรับ 9,000 คน คิดเป็น 50% ของปริมาณวัคซีนที่ได้จัดสรรทั้งหมด และอีกกว่า 50% หรือ 19,000 โดส ให้แก่คู่ค้า พันธมิตร ชุมชนรอบข้าง และผู้ด้อยโอกาส จำนวนรวมถึง 9,500 คน พร้อมรุกขยายผลช่วยสังคม จัดกว่า 50% ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรให้คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส

นอกเหนือจาก พนักงานแสนสิริ และ พลัสพร็อพเพอร์ตี้ แสนสิริ ยังได้ให้การช่วยเหลือจัดสรรฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มให้แก่แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่อยู่ชุมชน T77 ในย่าน อ่อนนุช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปลอดภัยไปด้วยกัน ซึ่งการขอจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้เนื่องจาก แสนสิริเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนทั่วถึงที่สุดเร็วที่สุดเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประเทศ อีกทั้งวัคซีนต้องเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียมไม่เว้นแม้แต่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส

Related Posts

Send this to a friend