PUBLIC HEALTH

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย ตั้งแต่ 1 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อมาจาก กทม. 45 ราย

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 31 ราย เฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่คนขายชากาแฟ ที่ อ.สันทราย เพิ่ม 1 คลัสเตอร์ พบผู้ติดเชื้อแล้วรวม 10 ราย แจ้งสถิติ 1-8 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อเป็นผู้เดินทางจากนอกพื้นที่รวม 59 ราย เป็นผู้เดินทางจาก กทม. 45 ราย

วันนี้ (8 ก.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 31 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,295 ราย รักษาหายแล้ว 4,124 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 141 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 104 ราย โรงพยาบาลเอกชน 37 ราย และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดและอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 4 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 88 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 40 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 11 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31 ราย ประกอบด้วยผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างๆ 16 ราย ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางจากต่างจังหวัด 13 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสในผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย รวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม ทั้งหมด 59 ราย โดยจังหวัดที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่และพบผู้มีผลบวกมากที่สุด คือจากกรุงเทพฯ 45 ราย

วันนี้มีประกาศคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ คือ คนขายชากาแฟ ที่อำเภอสันทราย วันนี้พบเพิ่มอีก 5 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยรวม 10 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก 3 ขวบ ที่ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำบลริมใต้ และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านริมใต้อายุ 6 ขวบ

และมีคลัสเตอร์ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 4 คลัสเตอร์ ได้แก่

คลัสเตอร์พนักงานขับรถส่งสินค้าทางการเกษตร อำเภอฮอด วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มและได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดแล้ว พบผลเป็บลบ และได้ทำการกักตัว 14 วัน

คลัสเตอร์ไซต์งานตกแต่งภายในโรงเรียนเอกชน วันนี้พบเพิ่ม 1 รายผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวม 11 ราย พนักงานที่มีผลเป็นลบและครอบครัวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้กักตัว 14 วันแล้ว

และคลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง มีผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 24 ราย (วันนี้พบรายใหม่เพิ่ม 10 ราย) และมีการสัมผัสในครอบครัว สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและสังเกตเป็นพิเศษ คือ พนักงานขับรถส่งของและพนักงานขาย ที่เดินทางไปส่งสินค้าที่เชียงใหม่และในภาคเหนือ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการกระจายเชื้อเป็นวงกว้างได้

ขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ศปก.อำเภอสันกำแพง โดยนายอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคแล้ว โดยทางบริษัทจะทำการปิดทำความสะอาดเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจะเปิดดำเนินการ โดยให้พนักงานที่มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำมาปฏิบัติหน้าที่แทน ส่วนพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีผลเป็นลบ ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศให้ผู้ที่สัมผัส ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ร้านค้าที่รับสินค้ากับโกดังขนมปัง ที่อำเภอสันกำแพงดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงวันสุดท้าย

สำหรับวัคซีน ขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้ว 843,471 และฉีดไปแล้ว 165,119 ราย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่จองคิวไว้ ขณะนี้ทางคณะทำงานฯ ได้เตรียมการนัดหมาย ผู้ที่จองคิวจาก “ก๋ำแปงเวียง” และหน่วยงานเข้ามาฉีดในลำดับต่อไป เนื่องจากคิวผู้ที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” กำลังจะได้รับการฉีดครอบคลุมแล้ว พร้อมเชิญชวนผู้ที่ยังลังเล รีบลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเว็บเพจ ก๋ำแปงเวียง “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อเชียงใหม่”

Related Posts

Send this to a friend