AROUND THAILAND

ชป.ตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำช่วยหมู่บ้านเมืองเอก สมุทรปราการ

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปูจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง โดยเฉพาะที่หมู่บ้านเมืองเอก ยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับคลองระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร จึงสั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 3 เครื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า 10 เซนติเมตร คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะกลับเข้าสู้สภาวะปกติภายในค่ำวันนี้ (31 ส.ค. 64)

Related Posts

Send this to a friend