AROUND THAILAND

ส.ส.ปชป. ติงรองโฆษก พปชร. ให้ข้อมูลเท็จโครงการช่วยชาวสวนพริก ย้อนไม่เห็นแม้เงา อตก.จะรับซื้อพริกเขียว

นายชัยชนะ เดชเดโช สส นครศรีธรรมราช กล่าวถึง นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง  ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  ที่พูดถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือชดเชยราคา พริกเขียว หรือพริกขี้หนูดวงมณี ในพื้นที่ จ.สงขลา และนครศรีธรรมราช ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายช่วยเกษตรของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าช้าเงินไม่ถึงมือเกษตรกร ว่า จากข้อมูลนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า โครงการดังกล่าว นำเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.มาช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งการใช้เงินงบประมาณต้องผ่านคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และต้องใช้มติคณะกรรมการส่วนจังหวัดดูแลสินค้าการเกษตร ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเมื่อได้รับการจัดสรร แล้วต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและทั่วถึงเพื่อให้ถึงมือเกษตรกรโดยตรง

ในส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติที่ประชุมกำหนดให้เกษตรกรที่รับประโยชน์นั้น ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งจังหวัดมีปลูก 6 อำเภอ จำนวน 21,122 ราย ที่ประชุมจึงมีมติเพื่อให้เกิดความทั่วถึง ด้วยการชดเชยที่กิโลกรัมละ 5 บาท ราคาเป้าหมายนำอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท จึงจัดสรรเป็นโควต้าให้รายละไม่เกิน 471 กิโลกรัม เมื่อมีโควต้าเหลือก็จะพิจารณาผ่านที่ประชุมต่อไป

ทั้งนี้ การทำงานตามกลไกจะเปิดรับสมัครจุดรับซื้อโดยผู้ขายที่มีคุณสมบัติถูกต้อง โดยเกษตรกรที่มีความพร้อมและนำพริกเข้ามาขายมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง และเกษตรกรผู้ปลูกพริก มีพริกมาขายจริงและในรอบแรกนั้นจะมีเกษตรกรที่มีความพร้อมจะชดเชยให้กับเกษตรกร 33 ราย ปริมาณ 14,051 กิโลกรัม ยอดเงิน 70,255 บาท แล้วจะนำเข้าที่ประชุมจังหวัดในสัปดาห์หน้า โดยหลังจากมีมติอนุมัติให้เบิกจ่ายก็ต้องโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เข้าถึงมือเกษตรกรตัวจริงนำผลผลิตมาขายจริงเท่านั้น

“การที่ ส.ส.คนหนึ่งไม่รู้ขั้นตอนการทำงาน ไม่รู้ขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชย ไม่รู้กลไกการใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ฉวยโอกาสโจมตีการทำงานของกระทรวงพาณิชย์โดยใช้ข้อมูลเท็จ อ้างว่ามีการจ่ายเงินผ่านพ่อค้าคนกลางนั้น เป็นความเท็จทั้งสิ้น การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสะท้อนข้อเท็จจริงประสานข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงมือประชาชนจริง ไม่ใช่เบี่ยงเบนข้อมูลเพียงเพื่อฉวยโอกาสหาเสียงบนการให้ร้ายใส่ข้อมูลเท็จ สร้างความสับสนให้กับกลุ่มเกษตรกรและจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด” นายชัยชนะ อธิบาย

พร้อมโต้กลับ ว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก.จะเข้าช่วยเกษตรกรเพื่อรับซื้อผลผลิตการเกษตรนั้น ขณะนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นที่นคร ดังนั้นจึงขอร้องว่าเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกษตรกรที่แท้จริง ส.ส.ท่านนั้นแทนที่จะปล่อยข้อมูลเท็จ ควรจะไปเรียกร้องรัฐมนตรี หรือรัฐบาลของตนเองเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างที่ปากพูดจะดีกว่า เป็นถึงรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ให้ข้อมูลเท็จโครงการช่วยเกษตรกร กะจะตีกินผลงานแต่มือไม่พายกลับเอาเท้าราน้ำ ทำเกษตรกรเสียโอกาส เพราะไม่เห็น แม้แต่เงา อตก. ที่บอกจะรับซื้อ

Related Posts

Send this to a friend