AROUND THAILAND

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ไฟเขียวตรวจจับ-รื้อถอน ผู้บุกรุกรายใหม่บนภูทับเบิก

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ งัดคำสั่งหัวหน้า คสช.ไฟเขียวป่าไม้ ตรวจจับ-รื้อถอน ผู้บุกรุกรายใหม่บนภูทับเบิก

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในพื้นที่ ต.วังบาล และ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบนภูทับเบิก ปิดถนน ขณะเจ้าหน้าที่รัฐเข้าพื้นที่ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างใหม่

ที่ประชุมได้หารือในหลายประเด็น อาทิ การติดตามตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560– 2565 , การจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน , เร่งรัดขอใช้พื้นที่ในเขตป่า พ.ศ.2484 , ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกจากเดิม 7,881 ไร่ เป็น 21,899 ไร่ ตามที่ชาติพันธุ์ม้งบนภูทับเบิกร้องขอและอยู่อาศัยจริง, จัดทำบัญชีแยกประเภทการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร 3 ประเภท คือ คนเดิม (ม้งเดิม) พื้นที่เดิม-พื้นที่ใหม่ และคนนอก/พื้นที่ใหม่

ทั้งนี้ ทีประชุมพบปัญหาว่า ข้อมูลการสำรวจรูปแปลง ยังเป็นข้อมูลปี 2558 ขณะที่ปัจจุบัน มีชาวม้งเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ข้อมูลตกหล่น ไม่มีรูปแปลงของแผนที่ เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปและสั่งการต่อที่ประชุม โดยให้นายอำเภอ รวบรวมข้อมูลรีสอร์ตบนภูทับเบิกและผู้ประกอบการ (ตามข้อยกเว้น พ.ร.บ.โรงแรม) รีสอร์ต ต้องไม่เกิน 4 ห้องหรือไม่เกิน 20 คน โดยให้รายงานต่อจังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำรวจคน และแปลงที่ดิน ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมทั้งกำชับให้ อบต.วังบาล และ อบต.บ้านเนิน เข้มงวดการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ไม่ถูกต้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังสั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ตรวจจับผู้บุกรุกรายใหม่หรือบุคคลภายนอก หากพบก่อสร้างรีสอร์ตเพิ่มใหม่ ให้มีอำนาจรื้อรีสอร์ต ตามอำนาจในคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 35/2559 แต่หากเกินกำลัง ให้ร้องขอมาที่คณะกรรมการฯ ได้

Related Posts

Send this to a friend