AROUND THAILAND

กลุ่มประชาชนคนไทย ยื่นหนังสือ ขอให้ยุติซ้อมรบ “คอบร้าโกลด์ 2022”

เพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขให้กับคนไทย

วันนี้ (14 ม.ค. 65) นายนิติธร ล้ำเหลือ และ นายพิชิต ไชยมงคล ในนามกลุ่มประชาชนคนไทย เข้ายื่นหนังสือถึง นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ผ่าน Mr.kevin M.Mccown เลขานุการโทฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอให้สหรัฐทบทวนการซ้อมรบ “คอบร้าโกลด์ 2022” อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยของไทย โดยนายพิชิต ได้อ่านหนังสือเปิดผนึกที่ยื่น ระบุข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ขอให้ยุติการฝึกซ้อมรบ “คอบร้าโกลด์ 2022” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2665 ที่จะมีกำลังทหารมากกว่า 10,000 นาย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ในขณะที่เกิดภาวะโรคระบาดในสหรัฐ ที่เพิ่งมีผู้ป่วยยืนยันจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่าล้านคนภายในวันเดียว เป็นสถิติรายวันสูงสุดทั้งระดับประเทศและระดับโลก อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยด้านสาธารณสุขที่มีผลต่อชีวิตของประชาชนไทย

2.ราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศที่แสดงออกถึงความต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับทุกประเทศในมิติแห่งการสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของภูมิภาค และสันติภาพของโลก การดำเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา กลับสร้างภาระความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนไทย และสร้างความเคลือบแคลงจากจีน และมิตรประเทศอื่นๆ สหรัฐจึงควรยกเลิกการซ้อมรบ “คอบร้าโกลด์ 2022” เพื่อลดการเผชิญหน้ากับมิตรประเทศของไทย

3.ขณะนี้เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน กับบรรดาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องภายในของเมียนมา ซึ่งสหรัฐควรเคารพจุดยืนในความเป็นกลางของไทย และบรรทัดฐานอาเชียนที่ไม่เข้าแทรกแซกิจการภายในของเมียนมา โดยเฉพาะอย่างไทยซึ่งมีภาระหนักเรื่องผู้ลี้ภัยอยู่แล้ว ดังนั้นหากสหรัฐอเมริกาส่งยุทโธปกรณ์หรือบุคลากรผ่านชายแดนไทยไปยังเมียนมาแล้ว ย่อมเกิดความเสี่ยงภัยที่จะลุกลามไปสู่สงครามตัวแทนในอนาคตอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้

4.ให้ยุติการจัดส่งอุปกรณ์ทางเทคนิค อุปกรณ์จารกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบควบคุมปฏิบัติการอากาศยานไร้คนชับ และระบบควบคุมขีปนาวุธ เข้ามาในราชอาณาจักรไทย และยุติการใช้สถานกงสุลสหรัฐที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการทูต มาเป็น “กองบัญชาการ” หรือ “ฐานปฏิบัติการความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์”เพื่อสอดแนมประเทศจีน

5.ขอเรียนย้ำต่อท่านว่า เมื่อเกิดกรณีที่ราชอาณาจักรไทยต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงภัย พี่น้องประชาชนไทยจะร่วมมือและพร้อมใจกระทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อดำรงเอกราชและอธิปไตยในทุกมิติ

นายนิติธร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การเข้าแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในเมียนมา และกรณีการสร้างสถานกงสุลที่เชียงใหม่ ใช้งบประมาณสูงผิดปกติ ตั้งข้อสังเกตได้ว่าสหรัฐจะใช้เป็นสถานที่เพื่อสอดแนมจีน ซึ่งการกระทำดังกล่าว จะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงต่อประเทศไทยได้

Related Posts

Send this to a friend