AROUND THAILAND

พล.อ.ประวิตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจ.นราธิวาส สั่งเร่งระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

พล.อ.ประวิตรลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สั่งเร่งระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดนเร็ว
 
วันนี้ (2 มี.ค. 65) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ 3  จังหวัด ช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำสายบุรี และลุ่มน้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นจนไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแห่งๆ กรมชลประทาน  ได้เร่งควบคุมสถานการณ์ ด้วยการระบายน้ำผ่านอาคารชลประทาน พร้อมกับเปิด-ปิดบานระบายประตูน้ำ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง

รวมทั้งเดินเครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 10 สถานี สูบพร่องน้ำออกจากพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และเปิดประตูระบายน้ำที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นทีเสี่ยง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
 
สำหรับการช่วยเหลือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆ นั้น สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 4 แห่ง รวม 9 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฮโดรโฟล (Hydro Flow) จำนวน 3 แห่ง รวม 4 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 1 แห่ง รวม 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งบางแห่ง หากไม่มีฝนตกลงมาใน 1-2 วันนี้ คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
 
ในส่วนของบริเวณพนังกั้นน้ำชั่วคราวชุมชนตลาดมูโนะ ขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าตลิ่งแล้ว สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้นำกระสอบทรายเข้าไปเสริมความแข็งแรงคันกั้นน้ำชั่วคราวแล้ว ส่วนที่ประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนะ (ปตร.มูโนะ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ได้ดำเนินการวางกล่องกระชุหิน (Gabion) บรรจุหินมาวางเพิ่มเติมด้านท้าย เพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันน้ำกัดเซาะคันดินด้านท้าย ปตร.ดังกล่าว ทำให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นตามลำดับ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายปตร.ได้เป็นอย่างมาก
 
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานดำเนินการจัดทำแผนในการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน การก่อสร้างพนังกั้นน้ำในแม่น้ำสายหลัก การเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับอาคารชลประทานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งให้วางแผนบริหารจัดการน้ำกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

พร้อมกันนี้ยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป

Related Posts

Send this to a friend