AROUND THAILAND

คนไทยอยากให้หยุดทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ เป็นของขวัญปีใหม่

ซูเปอร์โพล เผย คนไทยอยากให้หยุดทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ เป็นของขวัญปีใหม่ ส่วน ส.ส.- ส.ว. ควรทำหน้าที่รับใช้สังคม ให้คุ้มกับภาษีประชาชน

(12 ธ.ค. 64) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ 2565 ที่ประชาชนต้องการ” จาก 1,154 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-11 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าประชาชนร้อยละ 74.0 ต้องการหยุดการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ ลงโทษหนัก และปลดข้าราชการออก , ร้อยละ 72.9 ต้องการให้ ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตื่นตัวเข้าดูแลทุกข์สุขของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ และรับฟังใส่ใจในบริการประชาชนให้มากขึ้น ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส , ร้อยละ 72.1 ต้องการให้ปฏิรูปตำรวจ ให้กระบวนการยุติธรรมเกิดความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่รีดไถ เก็บส่วย และเอื้อประโยชน์ต่อกัน , ร้อยละ 67.6 ต้องการรัฐบาลที่มีความเฉียบคมและ เฉียบขาดมากขึ้น ไม่ต้องการเห็นระบบรัฐราชการ , ร้อยละ 66.4 อยากให้ปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย ลดกำลังพล เพิ่มขีดความสามารถทางทหาร ให้มีความเป็นทหารอาชีพ

เมื่อถามถึงของขวัญปีใหม่ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.3 ระบุว่า อยากให้ช่วยคนตกงาน สร้างงาน สร้างรายได้ทุกระดับพัฒนาอาชีพ , ร้อยละ 78.4 ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลลดค่าครองชีพที่จำเป็น ไม่เอื้อประโยชน์ผูกขาดทำประชาชนเดือดร้อน , ร้อยละ 78.3 ระบุว่า อยากให้มีการประกันรายได้เกษตรกร ตลาดนำการผลิต ดูแลราคาพืชผลเกษตรให้ยืนได้ด้วยตัวเอง , ร้อยละ 75.8 ระบุว่า อยากให้จัดหาแหล่งทุนให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ง่าย ปลดล็อคเงื่อนไขการเข้าถึง และร้อยละ 75.2 ระบุว่า อยากให้ช่วยเหลือคนทำธุรกิจออนไลน์

ของขวัญปีใหม่ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.5 ระบุว่า อยากให้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยมีอาชีพและที่ดินทำกิน , ร้อยละ 77.4 ระบุว่า อยากให้เร่งพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะช่วยเหลือ เด็กยากจนพิเศษให้เห็นเป็นรูปธรรม , ร้อยละ 76.4 ระบุว่า อยากให้ลดความขัดแย้ง แตกแยกและการใช้ความรุนแรง , ร้อยละ 75.3 ระบุว่า ต้องการให้ถนนหนทางมีความสะดวกสบาย ราบเรียบและปลอดภัย และร้อยละ 74.5 ระบุว่า อยากให้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ ทำให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมจริงจัง

ของขวัญปีใหม่ ด้านการเมือง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.6 ระบุว่า ส.ส. และ ส.ว. ควรทำหน้าที่รับใช้สังคมจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่ ให้คุ้มค่าภาษีของประชาชน , ร้อยละ 76.7 ระบุว่า พรรคการเมืองควรเลิกทุจริต หยุดถอนทุนคืน ทำงานยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนมากกว่านี้ , ร้อยละ 76.4 ระบุว่า เลิกเอาประชาชนเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ปลุกปั่นยุยงสร้างกระแสไม่สร้างสรรค์ , ร้อยละ 75.1 ระบุว่า ควรทำงานการเมืองใหม่ ให้สร้างสรรค์ทันสมัยในกรอบและวิถีประชาธิปไตยมากกว่าที่เป็นอยู่ เคารพเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย และร้อยละ 74.7 ระบุว่า นักการเมืองควรเลิกกัดกัน เลิกทะเลาะกัน เลิกเป็นตัวอย่างไม่ดี ไม่สร้างสรรค์ทั้งในและนอกสภา

ของขวัญปีใหม่ ด้านเทคโนโลยี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 ระบุว่า อยากให้หยุดการผูกขาดทางการสื่อสารและเทคโนโลยี , ร้อยละ 74.0 ระบุว่า อยากให้มี City Free Wifi ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตฟรีทุกที่ ทุกตำบล ทุกเมือง , ร้อยละ 73.7 ระบุว่า อยากได้รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบราชการมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงและให้บริการเร็วขึ้น ลดทุจริต คอร์รัปชัน , ร้อยละ 73.2 ระบุว่า อยากให้ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเกษตรมากขึ้น และร้อยละ 71.7 ระบุว่า อยากให้เร่งพัฒนาสร้างประเทศ สู่สมาร์ทคันทรี เป็นประเทศที่ล้ำยุคทันสมัย โดยเฉพาะใช้เทคโนโลยีส่งเสริมและลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษา

Related Posts

Send this to a friend