AROUND THAILAND

ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม พื้นที่ประสบสาธารณภัยที่ยังรอความช่วยเหลือ

ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ซอยพิบูลสงคราม 3 เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของจังหวัดนนทบุรี ที่ยังรอความช่วยเหลือ The Reporters พบกับ “ลุงแป๊ว” ชายชราวัย 95 ปี นั่งอยู่บนกระสอบทรายหน้าบ้านชั้นเดียวที่ไร้ไฟฟ้า ภายในเต็มไปด้วยน้ำท่วมขัง จากการสอบถามพบว่า ลุงแป๊ว พักอาศัยที่บ้านหลังนี้คนเดียว เนื่องจากภรรยาเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน ประสบปัญน้ำท่วมมานานนับสัปดาห์ ต้องอยู่แบบอดมื้อกินมื้อ บ้างก็กินน้ำเพื่อประทังชีวิต ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีแจ้งว่า จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องที่พักอาศัยให้ลุงแป๊วภายในพรุ่งนี้

เดินถัดจากบ้านลุงแป๊วไม่ไกล จะพบกับแนวกระสอบทรายที่เรียงซ้อนกันอยู่ปากทางเข้าชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งหลังแนวกระสอบทรายจะพบกับระดับน้ำที่ท่วมสูงถึงเข่า บางจุดสูงถึงต้นขา ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้า-ออก ติดกันคือ ชุมชนวัดพลับพลา ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงเช่นกัน บางจุดต้องนำไม้ไผ่ทำเป็นราวจับตามทางเดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อันตรายต่อการสัญจร บางบ้านต้องนำแคร่ไปตั้งไว้บนนั่งร้านก่อสร้าง เพื่อเป็นที่นอนชั่วคราว

ส่วนชุมชนหมู่ 9 พิบูลสงคราม 1 ที่ตั้งของมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน ที่ชาวมุสลิมในพื้นที่มักมาประกอบศาสนกิจ กลายเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงที่สุด ชาวบ้านต้องใช้เรือในการรับส่งคนในชุมชน จากการลงพื้นที่พบว่า สิ่งที่ชาวบ้านต้องการยังมีอีกหลายอย่าง ทั้งสะพานไม้ และเรือสำหรับเข้าออกชุมชน รถห้องน้ำ รวมทั้งการปักธงแดง เตือนเรือให้สัญจรด้วยความระมัดระวัง

เรื่อง : ณัฐพร สร้อยจำปา
ภาพ : ธนาภรณ์ วุฒิสนธิ์

Related Posts

Send this to a friend