AROUND THAILAND

เครือข่ายจะนะอาสา ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ให้เดินหน้าเมืองต้นแบบฯ เพื่อลูกหลาน

ตัวแทนเครือข่ายจะนะอาสา เข้ายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ขอให้เดินหน้าเมืองต้นแบบจะนะ เพื่ออนาคตลูกหลาน วอนทุกฝ่ายลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านตัวจริง

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) เวลา 16.20 น. กลุ่มประชาชนในนามเครือข่ายจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ประมาณ 150 คน เข้ายื่นหนังสือต่อหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมอ่านแถลงการณ์ สรุปใจความสำคัญได้ว่า
กลุ่มผู้สนับสนุนที่มีมากกว่า 3,000 คน ที่เป็นเครือข่ายจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของชาวจะนะในอนาคตข้างหน้า

กลุ่มฯ แถลง ย้ำว่า ปัญหาความยากจน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก เป็นปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้ลูกหลานต้องว่างงาน อีกส่วนหนึ่งจำเป็นต้องเดินทางไกลไปประกอบอาชีพ ครอบครัวไม่เคยอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า

พร้อมให้ข้อมูลว่า เครือข่ายฯ เชื่อมั่นว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วย แต่เป็นผู้ไม่มีปากมีเสียง เพราะต้องการเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นจริง และพร้อมเดินหน้าไปกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านในพื้นที่มีเพียงจำนวนน้อย ไม่เกินร้อยละ 10 แต่มีเสียงดังเพราะ NGOs นักการเมืองและสื่อบางสำนัก เลือกข้าง ทำให้ขาดโอกาศการพัฒนาในที่สุด

กลุ่มเครือข่ายฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

-ให้กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกลับมาพูดคุยกันในพื้นที่ โดยรัฐบาลมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนกลางในการทำหน้าที่พูดคุยกันให้เข้าใจกันทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกร่วมกันให้ได้

-ให้การพัฒนาที่เป็นอยู่ดำเนินการต่อไปเพราะเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ตรงไปตรงมา อย่าบิดเบือน หรือ สร้างข้อมูลเท็จ เพื่อให้สังคมใหญ่เข้าใจผิด มองปัญหาที่เป็นจริง นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

-เรียนเชิญกลุ่มการเมือง สื่อมวลชน รัฐบาล ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นแบบรอบด้าน หรือ ให้โอกาสกลุ่มคนเห็นด้วยได้มีเวทีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วย

-ขอให้หยุดใช้เด็ก สตรีและคนชราเป็นเครื่องมือการทำงาน มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะนะ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

Related Posts

Send this to a friend