EVENT

กรมพัฒน์ฯ จัดงาน Roadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ‘หัวหิน’

กรมพัฒน์ฯ จัดงาน Roadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ‘หัวหิน’ กระตุ้นผู้ว่างงานและผู้สนใจท้องถิ่น สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19’ ฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กลับมาเติบโต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน Roadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระตุ้นผู้ว่างงาน และผู้สนใจในท้องถิ่นได้มีอาชีพ ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์สร้างรายได้ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กลับมาเติบโตตามเป้าหมายของประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กิจกรรม Roadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพเกิดจากแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้นำระบบแฟรนไชส์มาเป็นแนวทางช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ในส่วนภูมิภาคจำนวน 15 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2021 ไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาใน 12 จังหวัด คือ 

อุดรธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง สงขลา พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี เชียงราย สมุทรสาคร ชลบุรี ชัยภูมิ และลำปาง โดยมีผู้สนใจร่วมเจรจาธุรกิจรวมกว่า 2,700 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 400 ล้านบาท และคาดว่าหลังจบกิจกรรมฯ จะมีผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) กระจายอยู่ทั่วประเทศ เข้าถึงชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างอาชีพให้แก่คนว่างงานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

สำหรับการจัดงานงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2021 ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2021 โดยสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 40 แบรนด์ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุน การต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ นำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอยู่รอดและสามารถขยายตลาดได้ในยุค covid-19 อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com สายด่วน1570 และ www.dbd.go.th

Related Posts

Send this to a friend