AROUND THAILAND

ท่องเที่ยวภูเก็ตฟื้นตัว สถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานจังหวัดภูเก็ต หลังจากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตฟื้นตัว และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานประกอบการต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมที่พัก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ

จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พบว่า สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต มีความต้องการจ้างงานจำนวน 1,423 แห่ง รวม 17,173 อัตรา โดยกิจการที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรก คือ ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก รองลงมาเป็นภาคธุรกิจการบริการ และประเภทธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดพนักงานต้อนรับส่วนหน้า รองลงมาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานนวดสปา ตามลำดับ

“จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนคนหางานและผู้ประสงค์ที่จะทำงานจากทั่วประเทศ เข้ามาทำงานกับสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 354 บาท จัดอยู่ในกลุ่มอัตราสูงสุดเท่ากับจังหวัดชลบุรีและระยอง และยังจะได้ค่าตอบแทน สวัสดิการอื่นๆ จากการทำงาน สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต” ผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าว

ดร.กฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวถึงอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว ว่า มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยในช่วงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 57% เดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 70% คาดว่าเดือนธันวาคมจะมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 75 – 80 % ซึ่งอัตราการเข้าพักดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend