POLITICS

‘ไทยสร้างไทย’ ชวน ปชช. ล่า 5 หมื่นรายชื่อแก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง สสร.

‘ไทยสร้างไทย’ ชวน ปชช.ปฏิวัติด้วยปลายปากกา ล่า 5 หมื่นรายชื่อ แก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง สสร.

วันนี้ (10 ธ.ค.65) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย ดร. โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) นางสาวณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง และ นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน และที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ แถลงข่าว “50,000 ชื่อ ร่วมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบโดย สสร.” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565

ดร.โภคิน กล่าวว่า 90 ปีรัฐธรรมนูญไทยตกอยู่ในวงจนอุบาทว์ ไม่เคยได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุด ที่ไม่ได้เขียนโดยประชาชน ถึงเวลาที่จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เขียน และเห็นชอบโดยประชาชน เพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง หากสำเร็จก็จะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีกลไกตัดจากวงจรอุบาทว์ การรัฐประหารผิดกฎหมายต้องได้รับโทษ และต้องไม่มีใครนำอำนาจประชาชนไปปู้ยี่ปู้ยำได้

ร่างรัฐธรรมนูญที่เปิดให้ลงชื่อนี้ ไม่ได้มีอะไรใหม่ เนื้อหาเช่นเดียวกับที่ค้างวาระ 3 ของรัฐสภา จัดทำฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่แก้หมวด 1 อำนาจอธิปไตย และหมวด 2 สถาบันกษัตริย์ แต่แก้หมวด 3 ขึ้นไป

เป็นภารกิจร่วมกันของประชาชน เป็นการปฏิวัติอย่างสันติวิธี ด้วยการเปลี่ยนกฎกติกาสูงสุดโดยประชาชน หากครบ 50,000 รายชื่อภายในเดือนธันวาคม หรือมกราคม วาระนี้จะถูกบรรจุในรัฐสภา อาจมี สสร.ขนานไปช่วงการเลือกตั้ง ได้ ส.ส.ใหม่ กฎหมายใหม่ และรัฐบาลใหม่ ไปพร้อม ๆ กัน สิ่งนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน

นายเมธา มองว่า รัฐธรมนูญฉบับปี 2560 เป็นฉบับเลอะเทอะที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะให้อำนาจ ส.ว.แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐบาลละเมิดรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา ผิดหลักการต่อสู้และการปฏิรูปการเมืองของพี่น้องประชาชน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขอำนาจที่พิลึกพิลั่นนี้ โดยภาคประชาชนมีเจตนารมณ์เรียกร้องไปยังพรรคการเมือง การเลือกตั้งหน้ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะเป็นวาระหลักที่แต่ละพรรคปฏิเสธไม่ได้

นางสาวณัฏฐา กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม เพราะหมดข้อกังวลเรื่องทางตัน เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่รอบคอบ และกำจัดจุดอ่อนทั้งหมด ที่ผ่านมาพบว่า ตลอด 5 ปีที่ใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหามาก โดยเฉพาะหารแก้ไขต้องมีเสียง ส.ว. 1 ใน 3 มาสนับสนุน รัฐสภาเสียงส่วนใหญ่ต้องการแก้ แต่เสียง ส.ว.ไม่เคยถึง

นายเยี่ยมยอด กล่าวว่า ฝ่ายอำนาจนิยมมักเชื่อว่า รัฐธรรมนูญเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ไทยมีวงจรอุบาทว์เรื่องรัฐธรรมนูญ ฆ่ากันตายเพราะรัฐธรรมนูญ เสียชีวิตเป็นหมื่นราย ภาคประชาชนมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดมาแต่ไม่สำเร็จ ทุกยุคมีการสร้างกับดักเพื่อไม่ให้ประชาชนเป็นผู้เสนอ ภาคประชาชนจึงต้องผลักดันร่วมกับพรรคการเมือง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กติกาสูงสุดของประเทศ ไม่ควรมาจากผู้มีเจตนารมณ์สืบทอดอำนาจ เราเห็นผลร้ายมาโดยตลอด เหตุการณ์ปี 2535 ในวันที่ที่ตนเองเริ่มทำงานการเมือง มีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ แต่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญเลวร้ายกว่าครั้งใด และมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อควบคุมรัฐบาลต่อไปด้วย

พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเป็นร่วมกันกับภาคประชาชน ประชาชนต้องปฏิวัติด้วยปลายปากกาของประชาชน เริ่มจากการลงชื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50,000 ชื่อตามกฎหมาย และต้องการเพิ่มอีกเป็นล้าน ๆ ชื่อ

Related Posts

Send this to a friend