AROUND THAILAND

กรมอุตุแจ้ง 8-10 ต.ค. นี้ ฝนยังตกต่อเนื่องทุกภาค คาดฝนลดลง 11-17 ต.ค.

วันนี้ (8 ต.ค. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ThaiWater และการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าผ่านแอปไลน์ LINE ALERT เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง นำไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ

สำหรับการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง 8 – 10 ต.ค.นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า จะยังมีฝนตกต่อเนื่อง ในทุกๆ ภาค และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.ปริมณฑล และภาคใต้ ยังต้องเฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ คลื่นลมฝั่งอันดามันมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ชาวเรือต้องระวังการเดินเรือในระยะนี้ ปัจจัยที่ให้มีฝนในช่วงนี้ มาจากมวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) จากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย จึงทำให้มีฝนในบริเวณดังกล่าว

ส่วน ช่วงวันที่ 11 – 17 ต.ค. คาดว่าจะมีฝนลดน้อยลงโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศ อากาศเย็นลง ฝนยังมีเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม. และปริมณฑล ส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น อากาศจะเริ่มเย็นลง

ทั้งนี้ยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านตะวันออกของประเทศเวียดนาม ช่วงวันที่ 12 -16 ต.ค.65 ซึ่งอาจจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นทางภาคอีสานได้

อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ และขอเน้นย้ำว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้ายแรงเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

Related Posts

Send this to a friend