AROUND THAILAND

สธ.แม่ฮ่องสอน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ชาวบ้านแม่สามแลบ ผู้ว่าฯ ประชุมร่วมภาคประชาชน หาแนวทางช่วยเหลือ

ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสถานการณ์สู้รบในฝั่งสหภาพเมียนมา วันที่ 4 พ.ค.64 พบ ทหารเมียนมา ฐานแม่สะล๊อกได้ยิงปืนกล จำนวน 1 ชุด (ไม่ทราบการสูญเสีย) และวันนี้ (5 พ.ค. 64) เวลา 02.00 น. ได้ยิงเสียงเครื่องยิงลูกระเบิด จำนวน 2 นัดทิศทางการยิง ยิงออกไปทางทิศใต้ของฐานแม่สะล๊อก หากจากชายแดนไทยประมาณ 1 กม.(ไม่ทราบการสูญเสีย)

ต่อมาเวลา 08.35 น. ได้ยินเสียงปืนกล จำนวน 2 ชุด บริเวณทางด้านทิศใต้ของ ฐานแม่สะล๊อก ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 1 กม. (ไม่ทราบการสูญเสีย) ปัจจุบันกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 เวลา 15.00 น เป็นต้นมา มีราษฎรชาวเมียนมา เดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยโดยทางเรือซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยอีนวลต.แม่ยวมอ.แม่สะเรียงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยปัจจุบันมีราษฎรชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายังประเทศไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมา พักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว3แห่งรวมทั้งสิ้น 2,159 คน ดังนี้

– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยอีนวล ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 320 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยโกเฮ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 72 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยอูมปะ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 1,767คน

กรณีราษฎรไทย ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมียนมาใน๒พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 208 คน ได้จัดให้อยู่ในพื้นที่รวบรวมพลเรือนขั้นต้น ดังนี้

– เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 ราษฎรไทยในพื้นที่ บ.ท่าตาฝั่งต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 70 คน ได้อพยพไปยังตำบลรวบรวมพลเรือน ที่พักริมห้วยกองคา บ.ท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ปัจจุบันมีราษฎรไทยอพยพในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 178 คน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง, สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

– เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ราษฎรไทยในพื้นที่ บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมยได้อพยพไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนขั้นต้น บริเวณท้ายหมู่บ้านแม่สามแลบต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 30คน โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย, สถานีตำรวจภูธรสบเมย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสบเมย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

โดยวันนี้ (5 พ.ค. 64) สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

นอกจากนี้คณะทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-เมียนมา นำโดยนายสันติพงษ์ มูลฟอง ได้เข้าพบ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อหารือสถานการณ์และผู้ลี้ภัยจากการสู้รบชายแดนสาละวิน และแนวทางในการชาวยเหลือผู้ลี้ภัย โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และคณะทำงานภาคประชาสังคม

ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ได้ชี้แจงว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของความรับผิดชอบของฝ่ายความมั่นคง และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ภายใต้การดูแล กองกำลังนเรศวร แต่ทางจังหวัดเองก็ได้เตรียมการพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากทางฝ่ายตวามมั่นคงร้องขอ เนื่องจากทางจังหวัดยังไม่ได้รับการส่งมอบจากฝ่ายมั่นคง ทางจังหวัดจึงยังไม่มีหน้าที่ ภารกิจในเรื่องนี้ แต่ถ้าฝ่ายทหารประสานมอบหมายมา ก็พร้อมจะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

โดยทางจังหวัดยึดหลักสำคัญที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ คือ

1.เอกราช อธิปไตย ใครจะล่วงละเมิดมิได้
2.เราจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ได้
3.จะช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมทุกกลุ่ม ทุกคน เท่าเทียมกัน

ส่วนทางฝ่ายทหาร ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ แต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยของประชาชน และได้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีดารสร้างสถานการณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงยังไม่เปิดเส้นในการช่วยนำสางสิ่งของในดารช่วยเหบือโดยเฉพาะส้นทางน้ำ เพราะเส้นทางทางน้ำเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด อต่ด้วยความไม่แลอดภัยจึงปิดไว้ก่อน ส่วนความเป็นห่วงของภาคส่วน องค์กรต่างๆ ที่ต้องการ้ข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทางฝ่ายความมั่นคงนั้นเข้าใจ แต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย ข้อกังวลต่างๆ ที่ทางองค์กรภาคประชาชนเสนอมา ก็จะยินดีพร้อมรับฟังและพิจารณาตามขั้นตอน ที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ และต่อไปก็จะพยายามสร้างความ้ข้าใจร่วมกัน ข้อมูลต่างๆ หรือ เช่น กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หญิงตั้งครรใกล้คลอด และเด็ก ผู้หญิง ที่ป่วยไม่สบาย ก็จะขอเช็คข้อมูล เพื่อจะประสานทางสาธารณสุขให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อีกครั้ง

เบื้องต้นผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน จะแต่งตั้งคณะทำงานระดับ จังหวัดชุดหนึ่งในการเชื่อมประสานข้อมูลและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและคณะทำงานองค์กรภารประชาสังคมและประชุมวางแผนเรื่องข้อมูล แผนการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรม ส่วนรายละเอียดขั้นตอน ให้หารือกันในคณะทำงานอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันต่อไป

Related Posts

Send this to a friend