TRAVEL

เตรียมพร้อมรอลงทะเบียนรับสิทธิ 3 โครงการกระตุ้นท่องเที่ยว

พร้อมหรือยัง สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ ครม. ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว 22,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยใช้งบเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินฯ ‬ผ่าน 3 โครงการ เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 โดยจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

 

โครงการเราไปเที่ยวกัน

รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักที่มีราคาไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำนวน 5,000,000 คืน โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ 40% ส่วนที่เหลือ 60% นักท่องเที่ยวเป็นผู้จ่าย

นักท่องเที่ยวที่ต้องการรับสิทธิจะต้อง 

  • ลงทะเบียนผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทย
  • จองห้องพัก Online ผ่าน เว็บไซต์ และชำระเงินด้วยบัตรเครดิต QR Code พร้อมเพย์เมื่อจองที่พัก 

โดยจะสามารถใช้ 1 คน 1 สิทธิ สูงสุดไม่เกิน 5 คืน 

พิเศษ ได้รับสิทธิ E-Voucher แทนเงินสดเป็นจำนวน 600 บาทต่อคืน เพื่อใช้จ่ายในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวใช้ระหว่างช่วงเวลาที่เข้าพักในโรงแรมที่จองผ่านโครงการนี้ โดยต้องทำการใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” และใช้ได้ในช่วงเวลาระหว่างการเช็คอิน – 23.59 น. ของวันที่เช็คเอาท์ 

โครงการเที่ยวปันสุข

รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในประเทศ ค่ารถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่า (ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 40% แต่ไม่เกิน 1,000บาท) 

นักท่องเที่ยวที่ต้องการรับสิทธิจะต้อง 

  • ลงทะเบียนผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotional Code 
  • นอกจากนี้ สำหรับผู้จองห้องพักร่วมกับโครงการเราไปเที่ยวกัน ยังได้รับสิทธิจองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับในราคา 2,500 บาท 1 สิทธิ อีกด้วย 

โครงการกำลังใจ

รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดฟรี ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน โดยใช้บริการบริษัทนำเที่ยว แพคเกจ 2 วัน 1 คืน รายละไม่เกิน 2,000 บาท 

อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ต้องการรับสิทธิจะต้อง

  • ลงทะเบียนผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทย 

นายอนุทิน ชาญวรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานที่ทุ่มเท ทำงานอย่างหนักตลอดมา และเมื่อนำเงินไทยใช้ในประเทศไทย ก็เป็นการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อภาพรวมอีกด้วย

แม้จะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ในตอนนี้ และต้องรอ Platform ธนาคารกรุงไทยที่จะกำหนดให้ใช้ในการลงทะเบียนเสียก่อน

แต่หากท่านต้องการจะเดินทางท่องเที่ยว และเข้าร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มารอได้ก่อนเลย (เป็นแอพลิเคชั่นเดียวกับที่ใช้ในโครงการ ชิมช้อปใช้) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

Related Posts

Send this to a friend