POLITICS

“ไทยสร้างไทย” ปักธงชายแดนใต้ “สุดารัตน์” ยันส่งครบทุกเขต

ชูนโยบาย สร้างสันติภาพที่กินได้ปลายด้ามขวาน เพื่อยกระดับเป็น “ศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลก”

พรรคไทยสร้างไทย ประชุมสมาชิกพรรค เพื่อจัดตั้งสาขา และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคไทยสร้างไทยลำดับที่ 5 จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการตั้งสาขาพรรคครั้งแรกในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีแกนนำพรรค ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา คณะทำงานบริหารพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และดร.อิบรอฮิม ยานยา ที่ปรึกษาปาตานี บารู โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีผ่าน VDO conference ในการเปิดสาขาพรรคในครั้งนี้ด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าการเปิดสาขาไทยสร้างไทยจังหวัดปัตตานี นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง”สันติภาพที่กินได้” ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคการเมืองที่มุ่งเน้นลดความขัดแย้งในสังคม สร้างงานสร้างอาชีพ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งความรู้ และการตลาด พร้อมกับยืนยันว่าไทยสร้างไทย จะส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อให้คนไทยหายจน หมดหนี้ มีรายได้ทั้งปี สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด

ทั้งนี้ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้ามากมายที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งมีศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางอาหารฮาลาล” ได้ พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายสำคัญ ทั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีแหล่งทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง สามารถแปรรูปสินค้าชุมชนส่งออกขาย ทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถตั้งตัวได้

นอกจากนี้ ยังมีกองทุน SMEs เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนคืนในระยะ 3-5 ปี รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน Start Up เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เพื่อสร้าง “สันติภาพกินได้” ในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend