POLITICS

‘สมัชชาแรงงานแห่งชาติ’ ยื่นหนังสือให้กำลังใจ ‘เพื่อไทย’ ตั้งรัฐบาล

วันนี้ (29 ส.ค. 66) ที่ทำการพรรคเพื่อไทย สมัชชาแรงงานแห่งชาติกว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือให้กำลังใจ และแสดงความยินดีต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคลงมารับหนังสือ ที่มีใจความว่า

“เนื่องด้วยสมัชชาแรงงานแห่งชาติ มีสมาชิกประกอบด้วย สภาองค์การลูกจ้างแรงงาน, สหพันธ์แรงงาน,สมาพันธ์แรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบจำนวนหลายแสนคน ได้ทำงานช่วยเหลือดูแลขับเคลื่อนแรงงาน และการเมืองภาคประชาชน ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิงที่ผ่านมาทำให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และปัญหาสังคมหลากหลาย

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้คลี่คลาย และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีความมั่นคงยั่งยืนในการทำงานให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ทาง “สมัชชาแรงงานแห่งชาติ” จึงใคร่ขอให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ (ใหม่) พ.ศ. และผลักดันกฎหมายที่มีความสำคัญต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานดังต่อไปนี้

1.การจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม

2.การจัดตั้งธนาคารแรงงาน

3.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยไม่เกิน 1.99%

4.โครงการทางเลือก 3 ขอ (ขอเลือก/ขอกู้ /ขอคืน)

5.กรณีเกษียณอายุแล้ว สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้โดยสมัครใจ (สิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต)

6.การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงแรงงาน

7.โครงการที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับผู้ประกันตน

8.บ้านพักคนชราสำหรับผู้ประกันตน

9.ร่างพระราชบัญญัติอาชีพอิสระ (แรงงานนอกระบบ)

11.การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกสำหรับผู้ใช้แรงาน

12.การยกเลิกเก็บภาษีเงินได้ก้อนสุดท้ายหลังเกษียณอายุงาน หรือออกจากงาน”

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ข้อเสนอของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับแก้ไข พรบ.ประกันสังคม และ พรบ.แรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ที่สมัชชาแรงงานแห่งชาติร่วมผลักดัน เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย และมั่นใจจะเป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เราเป็นรัฐบาลผสมแต่มั่นใจว่า ครม. ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา จะทำงานขับเคลื่อนในส่วนรับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญ จึงต้องเร่งรัดพลิกฟื้นสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตขณะนี้ โดยเฉพาะภาคแรงงาน พรรคเพื่อไทยยินดีที่จะเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความคาดหวังของประชาชน เพื่อประโยชน์ของแรงงานทุกคน

Related Posts

Send this to a friend