POLITICS

โพลศูนย์วิจัยมธ.เผย “เฉลิมชัย”ยืนหนึ่งคนปลื้มผลงาน

ชูผลงานกระทรวงเกษตรโดนใจ ยกโครงการประกันรายได้ ตอบโจทย์ที่สุด

วันนี้ (28 ธ.ค. 64) สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)ได้เผยแพร่ผลการสำรวจ ความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่างจังหวัดในเขตอ.เมือง และต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ ที่มีต่อผลงานของรัฐบาลประจำปี 2564 โดยระบุว่า

ปี 2564 เป็นปีที่คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของ เศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว ซึ่งสำนักงานศูนย์วิจัยฯ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่างจังหวัดในเขตอ.เมือง และต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ ที่มีต่อผลงานของรัฐบาลประจำปี 64 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 64 จํานวนทั้งสิ้น 1,090 ตัวอย่าง

เมื่อถามถึงภาพรวมผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวงที่ประชาชนพอใจมากที่สุด สรุปว่า คะแนนรวมทั่วประเทศ อันดับ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 58.58 อันดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 57.17 กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 56.83 กระทรวงแรงงาน 54.65 และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 54.65

เมื่อถามว่าชื่นชอบผลงานของรัฐมนตรีท่านใดมากที่สุด พบว่า คะแนนรวมทั้งประเทศ อันดับ 1 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 40.92 อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ร้อยละ 39.91 อันดับ 3 นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ร้อยละ 35.41 และอันดับ 4 (ร่วม) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ร้อยละ 34.13

เมื่อถามต่อว่า ผลงานของรัฐบาลที่ชื่นชอบหรือรับรู้มากที่สุด อันดับ 1 โครงการประกันรายได้เกษตรกร ร้อยละ 40.16 อันดับ 2 โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 38.54 อันดับ 3 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ร้อยละ 34.23 อันดับ 4 ผลงานตัวเลขการส่งออกสินค้า 33.42 และอันดับ 5 โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร ร้อยละ 32.61 เป็นต้น

ส่วนประเด็นการให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลด้านใด อันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 52.20 อันดับ 2 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 39.20 อันดับ 3 ด้านการศึกษา 39.01 อันดับ 4 ด้านคมนาคม ร้อยละ 34.42 และอันดับ 5 ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 33.27

ภาพปก: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend