POLITICS

‘บิ๊กป้อม’ เร่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเร่งแก้ไขปรับปรุงทั้งกฎหมาย ท้องถนน และความรู้ความเข้าใจประชาชน

พล.อ.ประวิตร ประชุมด่วน เร่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งผู้ใช้รถและคนเดินเท้า โดยเฉพาะเส้นทางข้ามแยก ต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งกฎหมาย ท้องถนนและความรู้ความเข้าใจประชาชน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ.โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึง หน่วยงานภาคีเข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านการถ่ายทอดระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุมด้วย

โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การจัดการทางเดินเท้าให้ปลอดภัย รวมถึง กรณีอุบัติเหตุรถชนคนบริเวณทางข้าม รวมถึง ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างความปลอดภัย ในระยะยาวให้กับกลุ่มคนเดินเท้า ภายใต้ 3 มาตรการ คือ

  1. ยึดหลักกฎหมาย โดยการเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร รวมถึง ให้เป็นฐานความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่ ควบคู่ กับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และติดตั้งกล้องวงจรปิดกล้องตรวจจับความเร็วในจุดเสี่ยงอันตราย อาทิ บริเวณทางร่วมทางแยกและทางข้าม ตลอดจนจัดทำข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และ การกระทำความผิดของผู้ขับขี่ รวมถึงข้อมูลทะเบียนรถยนต์
  2. มาตรการด้านถนน ที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานทางวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะการชะลอความเร็วของรถ ก่อนถึงทางข้ามการจัด ทำเส้นทางข้ามและข้อความบนพื้นถนน การติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณในจุดที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัดทั้งผู้ขับขี่ และผู้เดินเท้า ที่สำคัญต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนข้าม
  3. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้มีการร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจ ถึงการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยในระยะยาวให้กับกลุ่มผู้เดินเท้า เป็นสำคัญ

Related Posts

Send this to a friend