AROUND THAILAND

สนง.สลาก แถลง มาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาคืบหน้าตามโรดแมป

วันนี้ (27 ม.ค. 65) นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคา ตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในโรดแมป

นายลวรณ กล่าวถึงภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินมาตรการต่างๆ ว่า ทั้ง 3 มาตรการ ได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายสลาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ “สลาก 80 ” ระยะที่ 2 จำนวน 1,000 จุด หรือการเปิดให้ผู้ขายสลาก ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ ทั้งรายเดิมและรายใหม่ พบว่ามีผู้ลงทะเบียนจนถึงขณะนี้ กว่า 870,000 รายแล้ว รวมถึงแนวทางการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งวันนี้ คณะกรรมการสลากได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและวิธีดำเนินการของมาตรการต่างๆ เพื่อให้สำนักงานสลากฯ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และปัญหาสลากรวมชุดได้

สำหรับปัญหาสลากเกินราคาและการจำหน่ายสลากรวมชุดนั้น นายลวรณ กล่าวว่า เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวผลิตภัณฑ์สลากเอง ซึ่งเป็นสินค้าเปลี่ยนมือได้ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการนำสลากไปรวมชุดเพื่อขายต่อ จึงต้องใช้หลายมาตรการเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและต่อเนื่อง นอกจากการจัดคละสลากแบบ 2-1-1-1 ที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทำให้การนำสลากไปรวมชุดทำได้ยากขึ้น

ด้านนายธนวรรธน์ กล่าวว่า มีตัวแทนจำหน่ายสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ“สลาก 80” จำนวน 4,790 ราย ในจำนวนนี้ มีจังหวัดที่ผู้สมัครครบทุกอำเภอ 15 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่เปิดให้ตัวแทนจำหน่ายที่รับสลากไปจำหน่ายอยู่เดิมรายละ 5 เล่ม รับเพิ่มได้อีกรายละ 20 เล่ม รวมเป็น 25 เล่ม ในจุดที่กำหนด 1,000 จุดทั่วประเทศ

ส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ เปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 878,454 ราย ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการสลากฯ ได้ให้ความเห็นชอบขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนรายใหม่ และวิธีการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีการยืนยันตัวตนเข้ามาว่า เป็นผู้ขายสลากในราคา 80 บาท โดยสำนักงานสลากฯ จะเริ่มดำเนินการทันทีภายหลังจากปิดลงทะเบียน

ส่วนการจัดทำระบบจำหน่ายสลากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “แพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery)” ยังคงเป็นการจำหน่ายสลากที่สำนักงานสลากฯ เป็นผู้ออก มีการกำหนดประเภทและรูปแบบเหมือนเดิมทุกประการ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการ คณะกรรมการสลากฯ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการได้ และให้มีหนังสือหารือไปสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

พันโท หนุน เปิดเผยว่า หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากฯ แล้ว สำนักงานสลากฯ จะต้องออกประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายตามโครงการ “สลาก80” และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก จะยึดตามคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร คาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดเลือกได้ในเร็วๆ นี้ และสามารถเริ่มจำหน่ายสลาก 1,000 จุด ทั่วประเทศตามโครงการได้ ในงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

สำหรับการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนมากนั้น สำนักงานฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแล้ว สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นรายใหม่ จะพิจารณาจากประกาศรับสมัครที่กำหนดคุณสมบัติไว้ ส่วนผู้ลงทะเบียนที่เป็นรายเดิม ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อปี 2558 นั้น ถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนว่ายังมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อทำรายการต่อ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบว่า เป็นผู้ขายสลากราคา 80 บาท ซึ่งสำนักงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ เบื้องต้นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่ยืนยันตัวตนเข้ามา จะได้รับ QR code จากสำนักงาน ฯ โดยให้ผู้ซื้อสลากสแกนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ บัญชีทางการของสำนักงานสลากฯ (Glo Lottery) เพื่อรับรองว่าซื้อสลากได้ในราคา 80 บาท ซึ่งข้อมูลการซื้อขายดังกล่าว จะเข้ามาสู่ระบบของสำนักงานฯ เพื่อทำการตรวจสอบ

Related Posts

Send this to a friend