AROUND THAILAND

นายกฯ เรียก “อธิบดีกรมปศุสัตว์” แจงด่วน สถานการณ์ ASF

วันนี้ (14 ม.ค. 65) มีรายงานว่า ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าพบเป็นการด่วน บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย โดยมีข้าราชการกรมปศุสัตว์ นำแฟ้มเอกสารจำนวนมาก มาประกอบการชี้แจงในครั้งนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ สำรวจโรค ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล พร้อมชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างโปร่งใส ที่สำคัญ ต้องลดความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะผู้บริโภค ให้มากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend