POLITICS

ชาวบ้านค้านทางด่วน 2 ชั้น จ่อร้อง กมธ. คมนาคม

ชาวบ้านตั้งเวที ค้านทางด่วน 2 ชั้น จ่อร้อง กมธ. คมนาคม กังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม – การก่อสร้าง

วันนี้ (26 พ.ย. 65) ชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานเจริญชัย และชุมชนใกล้เคียง ตั้งเวทีคัดค้านหลังการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมศึกษาความเหมาะสมการสร้างโครงการทางด่วนยกระดับชั้นที่ 2 (Double Deck) ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางด่วน ระยะที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วนศรีรัชช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9 ซึ่งประสบปัญหาการจราจรอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติทั้งใน และนอกช่วงเวลาเร่งด่วน

นายวิเชียร แหวนพลอย ประธานชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ระบุว่า การจัดเวทีวันนี้เพื่อต้องการให้ทางการทราบว่าเราได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างทางด่วนในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบทั้งเรื่องฝุ่น เรื่องสิ่งแวดล้อม การเข้า – ออกพื้นที่ โดยตอนนี้เราได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้อยู่กันหลายร้อยชุมนุมแล้ว แต่อยู่ ๆ ก็มีทางด่วนเพื่อยกระดับขึ้นไปอีกชั้น พี่น้องก็ไม่สบายใจ เราจึงเปิดเวทีให้พี่น้อง และชุมชนข้างเคียงมาทำความเข้าใจกัน ซึ่งเราทราบจากที่ปรึกษาโครงการ มีหนังสือมาให้เราไปรับฟังการปฐมนิเทศโครงการ โดยจะกระทบการเวนคืนที่ดินซึ่งขณะนี้คาดว่าไม่น้อยกว่า 5 หลังคาเรือน เพราะรัฐแจ้งมาก็ไม่ชัดเจน เหมือนโยนหินถามทาง

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า ขณะนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์ การรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 ก็จะนำพี่น้องเราไป ต่อจากนี้จะรวมตัวพี่น้องเราเป็นเครือข่าย เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้มากขึ้น ยื่นหนังสือที่สภาถึงคณะกรรมาธิการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ และยื่นข้อเรียกร้องถึงพรรคการเมืองเพื่อให้ช่วยตรวจสอบ และระงับการก่อสร้างไว้

Related Posts

Send this to a friend