POLITICS

‘วันนอร์’ เยือนรัฐสภามาเลเซีย เสนอทำเอ็มโอยูด้านนิติบัญญัติร่วมกัน

‘วันนอร์’ เยือนรัฐสภามาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน-พลังงานหมุนเวียน-ท่องเที่ยว พร้อมเสนอทำเอ็มโอยูด้านนิติบัญญัติร่วมกัน

วันนี้ (25 มิ.ย. 67) ที่ประเทศมาเลเซีย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะสมาชิกรัฐสภาไทย ทั้ง สส. และ สว. เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2567 เพื่อหารือทวิภาคี ร่วมกับ ตัน ศรี ดาโต๊ะ โจฮารี บิน อับดุล ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย เกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านนิติบัญญัติ ระหว่างรัฐสภาไทย และรัฐสภามาเลเซีย

ทั้งนี้ ฝ่ายไทย ขอให้มาเลเซียช่วยอำนวยความสะดวกขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของแรงงานไทยในมาเลเซีย รวมถึงผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย ขณะที่ฝ่ายมาเลเซียหวังให้ไทย และมาเลเซีย ร่วมมือกันในด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกอื่น เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ประเทศมีจุดแข็งในเรื่องดังกล่าว เพื่อดึงดูดนักลงทุน และคาดหวังให้มีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยให้ทำวีซ่าประเทศใดประเทศหนึ่ง ระหว่างไทย หรือมาเลเซีย และสามารถเข้า-ออกท่องเที่ยวได้ทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ของทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ยังเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย เดินทางเยือนรัฐสภาไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศ ลงนามความร่วมด้านงานนิติบัญญัติร่วมกัน โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ประเทศหารือเพื่อลงนามความร่วมมือกันในคราวที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียจะมาเยือนประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend