POLITICS

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยื่น 1.6 หมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองช้างไทย

วันนี้ (25 ก.พ. 65) องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย นำโดย น.ส.โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ ยื่นร่างพรบ.ปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ…. พร้อมรายชื่อผู้เสนอร่างฯ จำนวน 16,495 รายชื่อ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานการเมืองของประธานสภาฯ เป็นผู้รับแทน

น.ส.โรจนา กล่าวว่า ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันช้างไทยกำลังประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งสวัสดิภาพ การทารุณกรรม และข้อจำกัดทางกฎหมาย จากข้อมูลปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประมาณ 2,800 เชือก เพิ่มขึ้น 70% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยช้างเหล่านี้ต้องถูกแยกจากแม่ตั้งแต่เล็ก เพื่อนำมาฝึกอย่างโหดร้ายทารุณ และถูกนำไปใช้งานในสถานบันเทิง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จนกลายเป็นจุดขายของประเทศไทย โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ทราบเลยว่า ช้างถูกฝึกอย่างโหดร้าย ถูกบังคับ ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ช้างเลี้ยงต้องมีความเป็นอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่ ไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าช้างป่า

ปัญหาที่เกิดขึ้น องค์กรฯ จึงจัดทำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองช้างไทยขึ้น มีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การยุติความโหดร้ายทารุณต่อช้างทุกรูปแบบ ยุติการผสมพันธุ์เชิงพาณิชย์ มีการกำหนดมาตรการขั้นต่ำด้านสวัสดิภาพตามหลักสากล ลดความซับซ้อนทางกฎหมาย ป้องกันการค้าหรือนำชิ้นส่วนช้างผิดกฎหมาย รวมถึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและกองทุนเพื่อสวัสดิภาพช้าง

Related Posts

Send this to a friend