POLITICS

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่สิงห์บุรี-ชัยนาท ตรวจแผนจัดการน้ำภาคกลาง

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่สิงห์บุรี-ชัยนาท ตรวจแผนจัดการน้ำภาคกลาง ย้ำ ชาวนาในทุ่งรับน้ำต้องมีน้ำทำนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

วันนี้ (25 ม.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.ชัยนาท ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

มีการรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง มาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำซึ่งในภาพรวม เดือน ก.พ. – มี.ค.65 โดยคาดว่าจะมีฝนน้อยกว่าปกติ และจะมีฝนทิ้งช่วง ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. 65 นอกจากนี้ยังมีการเสนอแผนงานโครงการด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาปี 65 จำนวน 96 โครงการ 5,428 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 66,065 ไร่ ที่คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 11,832 ครัวเรือน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ จ.ชัยนาท บริหารจัดการและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำเข้าทุ่ง ให้มีน้ำทำนาตลอดฤดูการเพาะปลูก เพื่อชดเชยกับผลกระทบที่ได้รับในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พร้อมกับกำชับให้กำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าเขื่อนและประตูระบายน้ำทุกแห่ง

จากนั้น พล.อ.ประวิตรได้ลงติดตามสภาพน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา และเดินทางต่อไป จ.สิงห์บุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองอ้อ และโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อ.อินทร์บุรี

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี แก้ปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.พรหมบุรี โดยให้เร่งรัดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต.หัวป่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้งใน 3 ตำบล กว่า 1,400 ไร่

Related Posts

Send this to a friend