POLITICS

ชาวประมงบุกทำเนียบ ค้านบังคับให้เรือประมงติดระบบ AIS ชี้ เพิ่มภาระ

ชาวประมงบุกทำเนียบ ค้านประกาศสรรพสามิตร บังคับให้เรือประมงต้องติดระบบ AIS ชี้ เพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นให้ชาวประมง

วันนี้ (25 ม.ค.65) กลุ่มสมาคมประมงปากน้ำชุมพรและแนวร่วม นำโดยนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม และนายกสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม ยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คัดค้านกรณีกรมสรรพสามิตจะออกประกาศบังคับให้เรือประมงต้องติดระบบเครื่องสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติที่เรือ หรือ ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) โดยเห็นว่า เป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นให้กับชาวประมง และยังเรียกร้องขอเพิ่มวันทำการประมงอีก 30 วัน ในปีการประมง

Related Posts

Send this to a friend