POLITICS

ฝ่ายค้าน-ส.ว. พร้อมเร่งเครื่อง พ.ร.บ.ตำรวจ หวังจบ 1 ก.ค. ก่อนถก กม.ลูก ทัน 6 ก.ค.

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 
 
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระพิจารณา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะสมาชิกรัฐสภา และตัวแทนกรรมการประสานงาน (วิป) วุฒิสภา ลุกขึ้นขอหารือ ขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภาใช้เวลาอภิปรายให้สั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่วิป 3 ฝ่าย หารือไว้ คือ วันที่ 24 มิ.ย. และ วันที่ 1 ก.ค. เพราะกังวลว่าหากไม่แล้วเสร็จตามกำหนดดังกล่าว อาจมีผู้ขอเลื่อนระเบียบวาระร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 ฉบับขึ้นมาพิจารณา เพราะตามข้อตกลงของวิป 3 ฝ่าย กำหนดให้พิจารณาร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ ในวันที่ 5 – 6 ก.ค.

“ตอนนี้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ ผ่านไป 77 มาตรา และคืบหน้าไปน้อยมาก ยังไม่ถึงครึ่งทาง ตามที่มีทั้งหมด 172 มาตรา สังคมภายนอกกล่าวหา และสงสัยว่าสมาชิกรัฐสภาอาจใช้เวลาพิจารณานานเกินไปหรือไม่ ถ้าเราร่วมมือกันทั้งวุฒิสภา รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ กมธ. ใช้เวลาสั้นในการอภิปรายและลงมติได้สักหน่อย วันนี้สัก 60 มาตรา และวันที่ 1 ก.ค. เอาให้จบ ก็จะเกิดความงดงาม” นายสมชาย กล่าว
 
ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา และวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่ามีข้อห่วงใยเช่นเดียวกัน จะพยายามกำชับให้กระชับลง ฝากประธานให้ควบคุมการประชุมอยู่ในกรอบและประเด็นที่มีการแก้ไขหรือสงวนคำแปรญัตติเท่านั้น ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา แต่หากร่าง พ.ร.บ. ตำรวจฯ ไม่เสร็จตามเวลา จะไม่เสนอเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาแทรกแน่นอน แต่หากร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาตามวาระ จะทำให้เสร็จภายในวันที่ 6 ก.ค. ก็จะสมเป้าประสงค์ทุกฝ่ายแน่นอน

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร ประธานการประชุม กล่าวยืนยันจะดำเนินการตามข้อหารือ และเข้าสู่วาระการพิจารณา ซึ่งเป็นการลงมติเห็นชอบมาตรา 77 ของ ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจฯ ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend