POLITICS

‘นพ.สุกิจ’ เปิดตัวเลข ส.ส.แสดงตน เหตุ “สภาล่ม” พบฝ่ายค้านแสดงตน 21 คนจาก 207 คน

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เปิดตัวเลขส.ส.แสดงตน เหตุ “สภาล่ม” พบพรรคฝ่ายค้านแสดงตน 21 คนจาก 207 คน พรรครัฐบาลแสดงตน 207 คนจาก 267 คน โดยจะไม่มีการประกาศรายชื่อ

วันนี้ (23 พ.ย. 65) นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวสืบเนื่องจากกรณีที่สภาล่ม ท่านประธานได้มีการกล่าวในตอนท้ายให้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่แสดงตนและไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม ซึ่งตนมาแถลงเพื่อเปิดเผยตัวเลขข้อมูลดิบเท่านั้น จะไม่มีการประกาศชื่อผู้แสดงตนหรือไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ เพราะไม่มีการประกาศตัวเลขในที่ประชุม แต่จะมีการเปิดเผยรายชื่อส.ส.ที่แสดงตนก่อนการลงมติในวาระก่อนหน้าที่สภาจะล่มไปภายหลัง

นพ. สุกิจ กล่าวว่า เมื่อเวลา 14:05 น. ประธานฯได้มีการให้แสดงตนของสมาชิกเพื่อให้ลงมติร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่น ในมาตราที่ 9 ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนทั้งสิ้น 228 คนเป็นตัวเลขที่ไม่ได้โชว์บนจอ แต่ประธานรับทราบว่าเป็นตัวเลขไม่ครบองค์ประชุม เพราะตัวเลขที่ครบองค์ประชุมอยู่ที่ 237 คน จึงขอรายงานยอดผู้แสดงตนในเวลานั้น

ทางพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยมีผู้แสดงตน 11 คน จากทั้งหมด 131 คน/ พรรคก้าวไกล มีผู้แสดงตน 6 คน จาก 50 คน/ พรรคเสรีรวมไทย มีผู้แสดงตน 3 คนจาก 11 คน/ พรรคประชาชาติมีผู้แสดงตน 0 คน จาก 7 คน/ พรรคเพื่อชาติแสดงตน 1 คน จาก 6 คน/ พรรคพลังปวงชนไทยแสดงคน 0 คนจาก 1 คน และพรรคไทยศรีวิไลย์แสดงตน 0 คน จาก 1 คน

รวมพรรคร่วมฝ่ายค้านแสดงตนทั้งสิ้น 21 คน จาก 207 คน

ทางพรรคร่วมรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐแสดงตน 77 คน จาก 96 คน/ พรรคภูมิใจไทยแสดงตน 59 คนจาก 62 คน/ พรรคประชาธิปัตย์แสดงตน 42 คนจาก 52 คน/ พรรคเศรษฐกิจไทยแสดงตน 3 คนจาก 16 คน/ พรรคชาติไทยพัฒนาแสดงตน 6คนจาก 12 คน/ พรรคเศรษฐกิจใหม่แสดงตน 4 คนจาก 6 คน /พรรครวมพลังแสดงตน 5 คนจาก 5 คน/ พรรคพลังท้องถิ่นไทยแสดงตน 3 คนจาก 5 คน/ พรรคชาติพัฒนาแสดงตน 3 คนจาก 4 คน/ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยแสดงตน 1 คนจาก 2 คน/ พรรครวมแผ่นดินแสดงตน 1 คนจาก 1 คน/ พรรคประชาภิวัฒน์แสดงตน 1 คน จาก 1 คน/ พรรคเพื่อชาติไทยแสดงตน 0 คนจาก 1 คน/ พรรคครูไทยเพื่อประชาชนแสดงตน 1 คนจาก 1 คน/ พรรคพลเมืองไทยแสดงตน 0 คนจาก 1 คน/ พรรคประชาธิปไตยใหม่แสดงตน 0 คนจาก 1 คน และพรรคพลังธรรมใหม่แสดงตน 1 คนจาก 1 คน

รวมพรรคร่วมรัฐบาลแสดงตน 207 คนจาก 267 คน

Related Posts

Send this to a friend