HEALTH

ลงนาม MOU ร่วมผลักดันต่อสู้โรคเบาหวานในประเทศไทย

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ฯพณฯ นาย ยอน ธอร์กอร์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ร่วมกับ นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จับมือผลักดันต่อสู้โรคเบาหวาน โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับโครงการ Affordability Project โดยวัตถุประสงค์คือการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวานให้มีมากขึ้น และสนับสนุนการรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทย ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก มีจำนวนมากถึง 537 ล้านคน รวมถึงมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2045 ผู้คนจำนวนไม่น้อยกว่า 700 ล้านคนจะเป็นโรคนี้ทั่วโลก นั่นจึงทำให้โรคเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถือเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขระดับโลก

ฯพณฯ นาย ยอน ธอร์กอร์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลก ผมเห็นถึงความสำคัญในการเน้นย้ำถึง วิธีการรับมือกับโรคเบาหวานซึ่งเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่เราต้องเผชิญร่วมกัน จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นเป็นภาระอย่างมากต่อระบบสุขภาพ ไม่เฉพาะประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก แต่ทั่วทั้งโลก สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านสาธารณสุข เรามุ่งหวังในการร่วมสนับสนุนภารกิจ ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

“ปีที่ผ่านมา เราได้ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 400 ปีระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก เรามีความสนใจในพันธกิจร่วมกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในงานการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่เรือการค้าลำแรก ของประเทศเดนมาร์กเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ 400 ปีก่อน สถานประกอบการของบริษัทสัญชาติเดนมาร์กจำนวนมาก ได้ถูกก่อตั้งและเติบโตขึ้นในประเทศไทย หนึ่งในตัวอย่างบริษัทยาชั้นนำของประเทศเดนมาร์ก ที่ได้ดำเนินและขยายกิจการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1984 ก็คือ โนโว นอร์ดิสค์ ผู้ซึ่งมีนวัตกรรมทางการแพทย์ อันยาวนานมากกว่า 99 ปี ด้วยความเป็นผู้นำในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ รวมถึงพันธมิตร ส่งผลให้บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในหลากหลายโครงการด้านงานสาธารณสุขและสุขภาวะในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระดับการค้าอันดีของทั้งสองประเทศ”

นายเอ็นริโก้ กล่าวว่า “เรากำลังเริ่มนับย่างก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งนวัตกรรมของ โนโว นอร์ดิสค์ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางอันยาวนาน ในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยแรงบันดาลใจเริ่มจากการค้นพบอินซูลิน เมื่อ 100 ปีที่แล้ว”

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมานี้ ทั่วทั้งโลกได้เผชิญสภาวะการณ์ที่ได้รับผลกระทบทางการสาธารณสุข และเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการระบาด ก็นับเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่าง บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กับโรงพยาบาลและพันธมิตร ในโครงการส่งมอบอินซูลินถึงบ้านผู้ป่วย โดยเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่ม ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงวิกฤตของการระบาดดังกล่าว ส่วนการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับโครงการ Affordability Project ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานให้มีมากขึ้น และสนับสนุนการรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทย ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ด้านสาธารณสุขอันต่อเนื่องระหว่างประเทศไทยและเดนมาร์ก

Related Posts

Send this to a friend