POLITICS

นพ.พรหมินทร์ ยืนยัน กระบวนการแต่งตั้ง ‘พิชิต‘ ถูกต้องทุกอย่างไมน่ามีปัญหาอะไร

วันนี้ (23 พ.ค. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องที่ 40 ของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คน ให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ กรณีการแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตนยังไม่ทราบ เพราะเพิ่งประชุมเสร็จ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมทีมกฎหมายเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ควรรอเรื่องที่เป็นทางการขึ้นมา ซึ่งเราทำถูกต้องทุกอย่าง เพียงแต่ต้องนำหลักฐาน และคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ส่วนมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 ต่อ 4 ที่ไม่สั่งให้นายกฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยห่างกันเพียง 1 เสียงนั้น นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ก็แล้วแต่ เพราะผลนั้นเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตุลาการเป็นผู้พิจารณารายละเอียดข้อวินิจฉัยกฎหมายต่างๆ แต่ขอยืนยันว่าเราทำถูกต้องทั้งหมด และในกระบวนการไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า การชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไปชี้แจงด้วยตนเอง นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ แต่จากที่ได้พูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการ และเราก็คงจะต้องตอบกลับ

ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ระยะเวลา ชี้แจงภายใน 15 วันเพียงพอหรือไม่ นพ.พรหมินทร์ ตอบว่า เราพร้อมที่จะชี้แจงได้ตลอดเวลา

Related Posts

Send this to a friend