POLITICS

รมว.แรงงาน หารือ IM Japan ส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่

วันนี้ (23 พ.ค. 65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Hitoshi Kanamori ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เพื่อเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาสที่ Mr. Hitoshi Kanamori รับตำแหน่งประธาน IM Japan เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และหารือข้อราชการการขยายการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทย รวมทั้งแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรับส่งพนักงานทักษะเฉพาะทาง (Specified Skilled Worker) โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ IM Japan เป็นอย่างยิ่งที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทที่เป็นสมาชิกขององค์กรฯ ถึงเกือบ 200 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีคนไทยเข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน จำนวนราว 650 คน อีกทั้งผู้จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคยังจะได้รับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนเดินทางอีกด้วย โครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในสายงานของตน จนสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างน่าชื่นชม

กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายจำนวนผู้ฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น โดยในเบื้องต้น มีศูนย์ฝึกอบรมที่ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และสถาบัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรับ – ส่งพนักงานทักษะเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของไทยต่อไป

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า โครงการ IM Japan เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างโอกาสอันดีให้เด็กไทย โดยเฉพาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะตัดสินใจหางานทำ เรียนต่อ หรือต้องการจะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

อีกทั้งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งภาษา วัฒนธรรมในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น กระทรวงแรงงานยังส่งเสริมให้คนไทยที่มีทักษะฝีมือได้มีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ สร้างฐานะให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend