POLITICS

‘กรณ์’ ปล่อยนโยบาย ‘Dark Economy’ ท่องเที่ยวแนวใหม่ คุ้มครองอุทยานท้องฟ้ามืด

ชาติพัฒนากล้า ปล่อยนโยบาย ‘Dark Economy’ ท่องเที่ยวแนวใหม่ คุ้มครองอุทยานท้องฟ้ามืด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ เติมเงินในกระเป๋าคนไทย

วันนี้ (23 มี.ค. 66) นายกรณ์ จากติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวถึงนโยบาย Dark Economy ว่า เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่โดยจัดโซนนิ่งฟ้ามืด ทั้งนี้ต้องถามตัวเองว่า ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นดาวแบบเต็มท้องฟ้าคือเมื่อไร เพราะโลกหมุนเร็ว ไม่เฉพาะในเมืองที่มีแสงสว่างจนบดบังความงามของดวงดาวบนท้องฟ้า แม้แต่ต่างจังหวัดเอง ก็หาพื้นที่ที่มืดสนิทจริง ๆ ได้ยากขึ้นทุกวัน

“พรรคชาติพัฒนากล้า เรามีนโยบายส่งเสริมคุ้มครอง อุทยานท้องฟ้ามืด Dark Sky Reserves เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของโลก และเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติให้คนไทยสามารถชมท้องฟ้าดวงดาวได้โดยปลอดมลภาวะทางแสงนโยบายนี้จะส่งผลทำให้พื้นที่ ๆ มีความเงียบสงบและห่างไกลในหลายจังหวัดกลายเป็นจุดขาย ซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ เติมเงินในกระเป๋าให้ประชาชน” นายกรณ์ กล่าว

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานในระดับองค์การมหาชนทำงานเรื่องนี้ แต่ขาดกฎหมายคุ้มครองและงบประมาณในการดูแลพื้นที่ ชาติพัฒนากล้าจะส่งเสริมดูแลเพื่อปกป้องสมบัติของชาติที่เป็นต้นทุนเดิมทางธรรมชาติของเราไม่ใช่แค่เพื่อการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าโดยเฉพาะลูกหลานของเรา ที่นับวันจะได้สัมผัสธรรมชาติน้อยลงทุกที

Related Posts

Send this to a friend