POLITICS

พรรคเป็นธรรม เปิดตัว 6 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. “กลุ่มปาตานี บารู” หวังชิงเก้าอี้ ส.ส.3 จชต.

วันนี้ (21 ม.ค.66) พรรคเป็นธรรม จัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมจัดเสวนาภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นธรรม” โดย ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม แถลงนโยบาย “อยู่เย็น เป็นธรรม” อาทิ การสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ ที่ทำงาน ที่ใช้ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความสุขให้ครอบครัว การพัฒนาคนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยเกษียณ นโยบายเศรษฐกิจป็นธรรม รัฐสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ประชาชน สร้างประชาชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมต่อต้านการผูกขาดทางเศรษฐกิจ นโยบาย “Democracy” เน้นการกระจายอำนาจ แยกธนบุรี เป็นจังหวัดใหม่ เลือกผู้ว่าราชการ พร้อมสร้างความยุติธรรมที่เป็นธรรม ไม่มีอภิสิทธิ์ชน และกฎหมายต้องเป็นธรรม

นายกัณวีร์ สืบแสง รักษาการเลขาธิการพรรคเป็นธรรม กล่าวถึงนโยบาย “อยู่เย็น เป็นธรรม” ว่า 90 ปีที่มีประชาธิปไตย ยังไม่สามารถทำประชาธิปไตยให้งอกงามได้ พรรคเป็นธรรมจะยึดหลักมนุษยธรรมนำการเมือง ผ่าน 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง, รัฐบาลต้องเป็นกลาง, การไม่เอนเอียง และอิสรภาพในการทำงาน ไม่เอนอิงกับนายทุน นโยบาย “รั้วของบ้าน” จังหวัดจัดการตัวเอง ต้องเริ่มจากป่าล้อมเมือง 31 จังหวัดชายแดน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง นำร่องกระจายอำนาจปกครองตนเอง

สำหรับไฮไลท์สำคัญคือ การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จากกลุ่ม “ปาตานี บารู” ที่จะลงสมัคร ส.ส. ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พื้นที่เป้าหมายของพรรคเป็นธรรม จำนวน 6 คน ได้แก่

ฮากิม พงตีกอ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ฮาฟิส ยาโกะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จังหวัดนราธิวาส
มุสตารซีดีน วาบา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จังหวัดปัตตานี
มูฮัมหมัดกัสดาฟี กูนา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จังหวัดปาตานี
สุไฮมี ดูละสะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี
ซูพียัน ดารีอิโซ๊ะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จังหวัดยะลา

โดยบรรดาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเป็นธรรม ต่างพากันเล่าประสบการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ อาทิ สุไฮมี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี เล่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ เขาประสบพบเจอกับเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ตั้งแต่อายุ 14 ปี พบเห็นนโยบายปราบปรามของรัฐ ออกกฎหมายพิเศษ การส่งทหารไปในพื้นที่เรือนแสน จัดตั้งงบประมาณบูรณาพิเศษหมื่นล้านบาทต่อปี จนปัจจุบันผ่านมาเกือบ 20 ปี ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข การละเมิดสิทธิยังคงอยู่ หากนโยบายรัฐยังใช้แนวทางนี้ ปัญหาการแก้ความสงบก็คงไม่มีทางออก

มุสตราซีดีน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เขาถูกมองว่าเป็นคนต่อต้านอำนาจรัฐ เพียงแค่แสดงออกให้รัฐบาล คสช.เห็นความต้องการของประชาชนในโครงการไฟสำรอง

Related Posts

Send this to a friend