POLITICS

ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิ์ ‘เราชนะ’ 2.4 ล้านคน วงเงิน 3,042 ลบ. ขยายเวลาใช้เงินถึง 30 มิ.ย. 64

วันนี้ (20 เม.ย. 64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายกลุ่มเป้าหมายในโครงการเราชนะ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน (เพิ่ม 2.4 ล้านคน) กรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

โดยขยายเวลาใช้สิทธิ์วงเงินจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ์

Related Posts

Send this to a friend