POLITICS

องอาจ – สุชัชวีร์ ลงพื้นที่เขตบางคอแหลม รับฟังชาวบ้าน ไปออกแบบนโยบายพรรค

องอาจ – สุชัชวีร์ ลงพื้นที่เขตบางคอแหลม รับฟังชาวบ้านออกแบบนโยบายพรรค รับ โจทย์หลัก ประชาธิปัตย์ “ทำอย่างไรให้กลับไปอยู่ในใจคน”

วันนี้ (19 ต.ค. 65) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กทม. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบายกทม. ร่วมด้วยนายอภิมุข ฉันทวานิช ว่าที่ผู้สมัครส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กชุมชนสวนหลวง 1 ซอยเจริญกรุง 103 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ดำเนินกระบวนการระดมความคิดเห็นสะท้อนปัญหาในชุมชน จากตัวแทนชุมชน 7  ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนระยะ 3  ชุมชนบางคอแหลม ชุมชนหลังตลาด ชุมชนบางอุทิศ  ชุมชนบาหยัน ชุมชนสวนหลวง1  โดยผู้เข้าร่วมได้สะท้อนปัญหาทั้งเรื่องสัตว์เลี้ยง ปัญหาขยะ ปัญหาการจราจร โครงสร้างพื้นฐาน คูคลอง ไฟส่องสว่าง ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาความปลอดภัย และปัญหาอื่นๆ ให้ประชาชนได้รวมกลุ่มถก ตกตะกอนความคิด และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำนโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาเพื่อให้ทีมยุทธศาสตร์นำไปออกแบบนโยบาย นอกจากนั้นเมื่อได้นโยบายแล้วเราก็จะนำกลับมาถามประชาชนด้วยว่าตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่ เพราะการมีส่วนร่วมคือหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทำงานแบบนี้จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

นายองอาจ ยอมรับว่า ความท้าทายของการทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์คือการ “ทำอย่างไรให้เรากลับไปอยู่ในใจของประชาชนเหมือนเดิม” จึงต้องทำงานหนักในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนเห็นความตั้งใจ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เผยว่าตนมีความสุขมากที่ได้มาพบและรับฟังปัญหาจากประชาชนประชาธิปัตย์จะวางยุทธศาสตร์นโยบายโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนทุกคนได้สะท้อนความต้องการออกมาให้ได้มากที่สุด พื้นที่เขตบางคอแหลมจะเป็นพื้นที่นำร่องเพราะมีความหลากหลาย ทั้งเขตเมือง ชุมชนแออัด มีหลายปัญหา 

นายองอาจยังเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์จะมีกิจกรรมในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งการลงพื้นที่ฟังความเห็น สร้างการมีส่วนร่วม และการจัดงานเสวนาพิเศษที่พรรค ถกปัญหาสังคมนโยบายต่างๆ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13:30 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ ด้วย

Related Posts

Send this to a friend