POLITICS

‘องอาจ’ ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 3 คดีสำคัญทางการเมืองอย่างเหมาะสม

‘องอาจ’ ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 3 คดีสำคัญทางการเมืองอย่างเหมาะสม ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงการพิจารณาคดีสำคัญทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

“การพิจารณาคดีการเมืองที่สำคัญ 3 คดีที่ผ่านมาของศาลรัฐธรรมนูญคือคดียุบพรรคก้าวไกล คดีถอดถอนนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน คดี พ.ร.ป. เลือก ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทำให้บรรยากาศทางการเมืองไทยคลี่คลายไประดับหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ คาดการณ์กันไปต่าง ๆ นานา ถึงการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและคดี ม.112 ของอดีตนายกฯ ทักษิน ชินวัตร ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยสมมติฐานที่หลากหลาย

แต่การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญกับคดีสำคัญครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ประการดังนี้

1.ให้โอกาส….

ด้วยการกำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญ และการให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานได้ รวมถึงให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานได้

2.ให้เวลา….

ด้วยการกำหนดระยะเวลาให้ทั้งผู้ร้อง และผู้ถูกร้องมีเวลาที่จะกำหนดพยานเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

3.ให้ความเป็นธรรม….

จากผลการพิจารณา 3 คดีสำคัญทางการเมืองครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญพยายามให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้รับความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

การพิจารณาคดีการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเด่นชัด

หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรักษามาตรฐานการทำงานเพื่อให้เจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญปรากฎเป็นจริงภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรมต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend