POLITICS

ไทยสร้างไทย เสริมทัพคนรุ่นใหม่ เปิดตัว ‘ปณิธาน ประจวบเหมาะ’

ไทยสร้างไทย เปิดตัว ‘ปณิธาน ประจวบเหมาะ’ เสริมทัพคนรุ่นใหม่ พร้อมหนุนบำนาญประชาชน 3,000 บาท แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ต้อนรับ นายปณิธาน ประจวบเหมาะ เข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย โดยจะเข้ามาเสริมทัพคนรุ่นใหม่ หลังจากเริ่มต้นทำงานในพื้นที่เขตบางนา ได้รับเสียงขานรับ สนับสนุนการมาร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นอย่างดี เมื่อประสานการทำงานในพื้นที่เลือกตั้งเดิมของบิดาพันตำรวจโทกุลธน ประจวบเหมาะ รวมทั้งคุณปู่คือ นายธรรมนูญ ประจวบเหมาะ ที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตบางนา ซึ่งทั้งสองท่านได้วางรากฐานทำงานพื้นที่มาโดยตลอด จึงได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวบางนา ที่สะท้อนว่าถูกใจทั้งคนและพรรค

รวมถึงนโยบายพรรคที่มุ่งสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ประชาชน เพื่อนำพาเศรษฐกิจที่ดีกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยตนตั้งใจที่จะลงพื้นที่ทุกวันเพื่อไปรับฟังทุกปัญหาอย่างจริงจัง จะได้รู้ปัญหา รู้ความต้องการที่แท้จริงจากเสียงของประชาชน รู้ว่าประชาชน เดือดร้อนอะไร และอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องใดบ้าง เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการ ของประชาชนให้มากที่สุด

นายปณิธานระบุด้วยว่าบำนาญประชาชน 3,000 เป็นนโยบายที่ตรงใจประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่บางนา ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีทั้งหมด 11.62 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากรไทยทั้งหมด

ยิ่งไปกว่านั้นไทยกำลังจะเป็นประเทศกำลังพัฒนา ประเทศแรกของโลก ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) หรือมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเข้าหา 20% ในปี 2574

ดังนั้นนโยบายดังกล่าวของพรรค จึงตอบโจทย์ ปัญหาสำคัญของประเทศ และนโยบายดังกล่าวจะช่วยลดภาระของลูกหลาน ที่ต้องเลี้ยงดูส่งเสียบิดามารดา ทั้งที่ตัวเองก็หารายได้ไม่เพียงพอในการดูแลครอบครัวตัวเองอยู่แล้ว

ขณะเดียวกันนายปณิธาน ยังย้ำถึงจุดยืนทางการเมืองของตนเองว่า มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งตนเองเห็นว่าประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สากล ตนเองจึงสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย รวมถึงการยกร่างการแก้ไข รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเป็นบันไดก้าวแรกไปสู่การมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. และการยกเลิก มาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ด้วย

Related Posts

Send this to a friend