POLITICS

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนป้องกัน ปราบปราม-แก้ปัญหา ค้ามนุษย์ในทุกมิติ

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนป้องกัน ปราบปราม และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง พร้อมดึงภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่

วันนี้ (21 พ.ย. 64) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2021 (Trafficking in Persons Report : TIP Report) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (เฝ้าระวัง) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ และสั่งการไปยังทุกหน่วยงาน ให้เข้มงวด กวดขันอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศจะต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง จึงได้สั่งการและเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข่าวสาร การติดตามจับกุม และขยายผลถึงขบวนการนำพา การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และให้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายในจังหวัดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการใช้แรงงานประมง การบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น 

พร้อมกำชับไม่ให้ข้าราชการทุกระดับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ก็ให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และสร้างการรับรู้ โดยดึงภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 

“หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือสายด่วนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ โทร. 1191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend