POLITICS

นายกฯ ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง เสนอ ‘ข้าวเหนียวมะม่วง’ เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่อยูเนสโก

วันนี้ (19 เม.ย. 65) พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกระแสข้าวเหนียวมะม่วง หลังจาก “มิลลิ – ดนุภา คณาธีรกุล” ศิลปินหญิงของไทย ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลก Coachella 2022 ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยก่อนจบการแสดง มิลลิได้โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที จนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก ว่า จากนี้จะมีการผลักดันเมนูข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเอง

นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่า ประเทศไทยมีของดีจำนวนมาก โดยส่วนตัวย้ำเสมอ Soft Power เรื่องอาหาร ธรรมชาติ สุขภาพ หรือเรื่องต่างๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่ ซึ่งตนได้กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งรัฐสนับสนุนและพัฒนาSoft Power ที่เรามีอยู่ให้ได้ โดยเฉพาะทรัพยากรที่เรามีจำนวนมาก

ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลักดันโขนและนวดไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติไปแล้ว เมื่อปี 2561 และปี 2562 โดยมี “โนรา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกรณีล่าสุดเมื่อปี 2564 ขณะที่ประเพณีสงกรานต์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโก้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นลำดับต่อไป

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้เสนอเมนู “ต้มยำกุ้ง” ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโก้เช่นกัน

สำหรับลักษณะของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.2003 มี 3 ลักษณะ คือ 1.ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ 2.การปฏิบัติทางสังคมและพิธีกรรม 3.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

Related Posts

Send this to a friend