POLITICS

พรรคเป็นธรรม ขึ้นป้ายยักษ์ย้ำจุดยืน “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม”

“พรรคเป็นธรรม” ตอกย้ำจุดยืนฝ่ายประชาธิปไตย เปิดวาทกรรมหลัก “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม” ขึ้นป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ริมถนนราชพฤกษ์ ต่อจากการเปิดตัว “ได้เวลา..เป็นธรรม” ไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

จากการที่พรรคเป็นธรรม ได้เปิดตัว ดร. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล เลขาธิการพรรค และ ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว ที่ปรึกษาพรรคเป็นธรรม โดยการประกาศจุดยืนเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ ในฐานะที่เป็นพรรคใหม่ คนใหม่ การเมืองใหม่ ไม่ใช่พรรค Reborn หรือ Re-brand จึงไม่ยึดติดกับการเมืองแบบเก่า หรือขั้วการเมืองใด อีกทั้งมีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงครบทุกเขตเลือกตั้ง ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น

ดร. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม แสดงทรรศนะอย่างชัดเจนว่า ได้เวลาที่พรรคเป็นธรรมจะรุกคืบอีกครั้ง พรรคได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ริมถนนราชพฤกษ์ เปิดวาทกรรมหลัก “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม” เพื่อยืนยันว่า ประชาชน คือ เจ้าของประเทศตัวจริง เสียงของประชาชนมีค่ามากกว่ามือในสภาที่มาจากการรัฐประหาร พรรคเป็นธรรมไม่ขอสังฆกรรมกับระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ และไม่ขอเล่นเกมการเมืองแบบเก่า ที่มัวแต่ยึดโยงผลประโยชน์ของตนเอง โดยมองไม่เห็นหัวประชาชน

จากปี 2475 ปีนี้วันที่ 24 มิถุนายน จะเป็นปีที่ 90 ของประชาธิปไตยไทย สถานะการณ์ได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว เมื่อความอดทนของประชาชนต่อปัญหาเดิมๆจากการเมืองเก่า และคนเก่าๆ มาถึงจุดเกินอดทน จนได้แสดงให้เห็นการตอบโต้ โดยเฉพาะเมื่อผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนเทคะแนนอย่างล้นหลามให้กับผู้สมัครอิสระ ที่ประชาชน เชื่อว่าจะเป็นความหวังใหม่ของการเมืองแบบใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งคะแนนของแต่ละคนก็นำไปสู่ผลรวมแห่งความยิ่งใหญ่ ของเสียงประชาชนที่เป็นเสมือนสัญญาณเตือนให้กับประชาชนทั้งแผ่นดิน ได้รับรู้แล้วว่า “เสียงของประชาชนมีค่า มีราคาและกำหนดอนาคตได้”

บัดนี้นับเป็นเวลาที่เหมาะสม ที่ “พรรคเป็นธรรม” จะนำเสนอวาทกรรม “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม” ซึ่งเป็นจุดยืนชัดเจนของพรรค เพื่อมุ่งย้ำเตือนให้ประชาชน ได้รับทราบว่า เสียงของท่านนั้นใหญ่จริงๆ และใหญ่มากพอที่จะเปลี่ยนอนาคต ให้ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

พรรคเป็นธรรม เป็นพรรคใหม่ คนใหม่ในบริบทของการเมืองใหม่ ที่พร้อมเข้ามาทำงานการเมือง พร้อมอาสาที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้หลุดพ้นจากวังวนน้ำเน่าเดิมๆ และพร้อมเปิดรับประชาชนที่มีหัวใจเป็นธรรม เข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรคเป็นธรรม โทร 06 3015 3015 , 08 3015 3015 เพจพรรคเป็นธรรม Fair Party หรือติดต่อทาง LINE OFFICIAL ID : @FairParty

Related Posts

Send this to a friend