POLITICS

หมอสุกิจ เผยเหตุสภาล่ม ไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรง เป็นการแสดงเจตจำนงตามระบอบประชาธิปไตย

หมอสุกิจ เผย ชวน-พรเพชร พยายามเต็มที่แล้วในการทำหน้าที่ประธานพิจารณากฎหมายลูก เผยเหตุสภาล่ม ไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีฝ่ายใด ผิด-ถูก เป็นการแสดงเจตจำนงตามระบอบประชาธิปไตยเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 17-19 ส.ค.นี้

วันนี้ (15 ส.ค. 65) นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผ่านไปยังประชาชนที่มีข้อสงสัยถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความไม่ราบรื่น มีการปิดประชุมอยู่บ่อยครั้ง จนเกิดการตั้งข้อสงสัยว่าสภาทำงานบกพร่องและการปฎิบัติหน้าที่ของประธานรัฐสภาเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมหรือไม่ว่า ขณะนี้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ถือว่าผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว

สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กกต. และสำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อครั้งที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระที่ 2 ได้เสนอให้คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยการหาร 100 แต่เมื่อถึงการพิจารณาวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติแก้ไขให้ใช้สูตรหาร 500 ซึ่งหลังจากนั้นเริ่มมีการแตกแยกทางความคิดทั้งฝ่ายหาร 100 และ หาร 500 เกิดการประวิงเวลาจากหลายฝ่าย ที่พยายามทำให้องค์ประชุมไม่ครบ อาจดูเสมือนว่าสภาไม่มีความรับผิดชอบนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ได้พยายามเป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้จากการลงมติในแต่ละครั้ง ประธานพยายามให้เวลา ส.ส.นานที่สุดเพื่อให้ครบองค์ประชุม แต่หลายครั้งที่องค์ประชุมไม่ครบนั้นเกิดจากเหตุผลทางการเมืองจากฝ่ายหาร 100 และฝ่ายหาร 500

ฝ่ายหาร 500 ต้องการให้มีการพิจารณาต่อเนื่องเพื่อพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จ แต่ฝ่ายหาร 100 พยายามที่จะประวิงเวลาไม่ให้องค์ประชุมครบ ซึ่งส่วนนี้ไม่ใช่ความผิดจากทั้ง 2 ฝ่าย ถือเป็นความแตกต่างทางความคิดไม่สามารถที่จะตัดสินว่าฝ่ายใดผิดหรือถูกได้

นอกจากนั้นนายแพทย์สุกิจ กล่าวถึง การประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่เกิดขึ้นในวันนี้ ( 15 ส.ค. 65) ว่าสภา พยายามให้เกิดการประชุมอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐสภาไม่มีความบกพร่องในการทำงาน โดยเฉพาะประธานรัฐสภาที่ต้องการให้
ใช้เวลาให้คุ้มที่สุดจนนำมาซึ่งการนัดประชุมดังกล่าวและเกิดเหตุสภาล่มขึ้นอีกครั้งนั้นพบว่าว่ามี ส.ส. และส.ว.มาเซ็นชื่อให้ครบองค์ประชุมเพื่อเปิดการประชุม แต่เมื่อมีการลงมติฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ออกมาแสดงตนทำให้การลงมติไม่ครบองค์ประชุมประธานรัฐสภาจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้

ยืนยันว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ได้พยายามให้เวลาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างถึงที่สุดแล้ว เมื่อผลการประชุมออกมาเช่นนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าไม่มีฝ่ายใดที่ผิด ทั้งฝ่ายที่แสดงตน และฝ่ายที่ไม่แสดงตน ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง การล่มของสภาทุกครั้งเป็นการแสดงเจตจำนงตามประชาธิปไตย และการลงมติให้เป็นสิทธิ์ของสมาชิก

นอกจากนั้นนายแพทย์สุกิจ ยังกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่าจะมีขึ้นในวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น.ของทุกวันและจะลงมติในร่างกฎหมายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมนี้

Related Posts

Send this to a friend