POLITICS

‘ชาดา’ ขอบคุณสภาฯ ผ่าน พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล หลังลุยผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ

‘ชาดา’ ขอบคุณสภาฯ ผ่าน พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ตามที่ ส.ว.ปรับแก้ หลังลุยผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ ตามนโยบายภูมิใจไทย ชี้ ผลประโยชน์ จะตกกับคนปลูกอ้อยโดยตรง กว่า 3 ล้านครอบครัว แก้ปัญหา “พ่อค้าอ้อย”

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย ขอขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังผ่านร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล ตามที่วุฒิสภาขอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่เราพยายามต่อสู้ และผลักดัน จนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไร่อ้อยกว่า 3 ล้านครอบครัว ได้รับประโยชน์โดยตรง ไม่ถูกเอาเปรียบอีกต่อไป โดยเฉพาะเวลาที่จะพิจารณาคืนเงินให้กับชาวไร่อ้อย หรือที่เรียกว่า “เงินตาม” ให้หักเข้ากองทุนของชาวไร่ไว้ส่วนหนึ่ง แล้วที่เหลือให้มอบกับผู้ที่ปลูกอ้อยโดยตรง ซึ่งเวลานำชื่อเข้าโรงงานนั้น จะต้องแจ้งจำนวน และชื่อผู้ปลูกด้วย เพื่อตัดปัญหา “พ่อค้าอ้อย” หรือพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ และถือเป็นมิติใหม่ ที่พี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้เงินเพิ่ม

“ตนเชื่อว่า กฎหมายฉบับนี้ จะเป็นผลดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยกว่า 3 ล้านครอบครัว ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ และเชื่อมั่นว่าราคาอ้อย จะต้องปรับขึ้น ผลประโยชน์จะได้กับคนปลูกโดยตรง ซึ่งจะมาในรูปแบบของการคำนวนราคา และการคำนวนราคารัฐจะประกาศทุกครั้ง ซึ่งต้องนำกากอ้อยมาเป็นผลประโยชน์ด้วย” นายชาดา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend