AROUND THAILAND

เขื่อนเจ้าพระยา แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ เป็น 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที 15-19 ก.ย.นี้

สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท วันนี้ (14 ก.ย. 65) ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา ผ่านจุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ วัดได้ในอัตรา 1,960 ลบ.ม./วินาที และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก จากปริมาณฝนทางตอนบนประเทศ โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายก ตัวตัวขึ้น 14 เซนติเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง ล่าสุด วัดได้ +16.74 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ทั้งนี้ เขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 1,848 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจากการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ 24 ชั่วโมง แต่ก็ส่งผลต่อพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไปถึง จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-30 เซนติเมตร ในช่วง 48 ชั่วโมงข้างหน้า จากการเดินทางของมวลน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาก่อนหน้านี้

กรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เฝ้าระวังและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะในช่วงวันที่ 15-19 กันยายนนี้ เขื่อนเจ้าพระยามีแผนที่จะปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปถึง 2,000 ลบ.ม./วินาที จากปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 40-60 เซนติเมตร

Related Posts

Send this to a friend