AROUND THAILAND

‘จะนะรักษ์ถิ่น’ ประกาศปักหลักหน้ายูเอ็น ย้ำ “จะไม่กลับบ้าน จนกว่าจะได้รับคำตอบ”

วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) เวลา 15:40 น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น แถลงการณ์ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ย้ำให้รัฐบาลดำเนินการตามคำสัญญา 3 ข้อ ยุติการดำเนินคดีชาวบ้านทั้ง 37 คน และประกาศว่าจะไปปักหลักที่ด้านหน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการสลายการชุมนุม

นางมัยมูเนาะ ชัยบุตรดี แถลงว่า “การที่รัฐบาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการรวมตัวของพวกเราเมื่อค่ำวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ควบคุมตัวพวกเราทั้ง 37 คน พร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีโดยไม่สนใจรับฟังปัญหาและความทุกข์ร้อนของพวกเราแต่อย่างใด จึงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเรา”

“การเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อจะประกาศว่า ตราบใดที่ข้อเรียกร้องทั้งหมดของพวกเรายังไม่ถูกตอบรับเราก็จะไม่กลับบ้านและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อไปจนกว่าจะได้ข้อตกลงที่รัฐบาลได้ทำกับเราไว้ทุกข้อ แม้ว่าในเงื่อนไขการจับกุมและปล่อยตัวพวกเราเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาจะบังคับไม่ให้พวกเราออกมาแสดงออกต่อปัญหาของตนเองอีกต่อไป มิเช่นนั้นแล้วจะยกเลิกเงื่อนไขและจับกุมพวกเราอีกครั้ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวคือการปิดกั้นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ของพวกเรามีเหตุมาจากความไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงของรัฐบาลที่ได้ทำไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีสิทธิโดยชอบที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต่อเรื่องนี้ ขณะเดียวกันเราต้องมีสิทธิ์ที่จะได้สื่อสารความเดือดร้อนที่มีทั้งหมดให้รัฐบาลและสังคมรับทราบ”

แถลงการณ์ระบุความเคลื่อนไหวต่อไปว่า ระหว่างนี้พวกเราจะเดินทางไปปักหลักอยู่หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือ UN ด้วยเหตุผลดังนี้

  1. เราไม่ต้องการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะจับกุมและคุมขังพวกเราอีกครั้ง
  2. เราต้องการใช้พื้นที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติเพื่อสื่อสารสาธารณะให้สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้รับรู้และเข้าใจปัญหาความทุกข์ร้อนของพวกเราให้มากขึ้น
  3. เพื่อเฝ้ารอพี่น้องของพวกเราที่จะเดินทางเข้ามาสมทบจากกลุ่มต่างๆในภาคใต้และอาจจะรวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

“เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นขอประกาศอีกครั้งว่าเราเพียงต้องการมาทวงสัญญาจากรัฐบาลที่ได้ทำกับเราไว้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายแก่บ้านเมืองอย่างที่ท่านพยายามกล่าวอ้างโอกาสนี้เราขอข้อเสนออีกครั้งคือ

  1. รัฐบาลต้องตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอ.บต. อีกครั้งถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมดในทุกมิติ
  2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมที่จะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป
  3. รัฐบาลต้องยุติการดำเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดำเนินการในข้อ 1 และข้อ 2 จะแล้วเสร็จ ซึ่งพวกเราทั้งหมดยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างด้วยดี
  4. รัฐบาลต้องยุติการดำเนินคดีกับพวกเราทั้ง 37 คนที่เกิดขึ้นจากการจับกุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2554”

“พวกเราจะเดินทางไปปักหลักรอคำตอบรัฐบาลที่หน้าสำนักงาน UN อย่างสงบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะเดินทางมาทวงคำสัญญาอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พร้อมกับพี่น้องเครือข่ายภาคีต่างๆที่เดินทางมาสมทบกับพวกเราในวันที่ 12 ธันวาคมนี้อีกครั้งพร้อมกันนี้ขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนและสาธารณชนทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนพวกเราให้ออกมาพร้อมกันตามวันเวลาที่กำหนดไว้” นางมัยมูเนาะ แถลง

ก่อนที่เวลาประมาณ 16:10 น. ชาวบ้านจะนะทยอยเดินทางไปปักหลักที่ด้านหน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติตามที่ประกาศไว้

Related Posts

Send this to a friend